Gedempte Zuiderdokken

AG VESPA, TRACTEBEL – ADR Architects – Georges Descombes i.s.m. Les Eclairistes Associés & Erik De Waele

Infomoment over mobiliteit Gedempte Zuiderdokken

Dit moment is afgelopen.

Agenda

 • De grootte en de locatie van de parkings
 • De locatie van de in- en uitritten
 • De verkeerscirculatie rond de Zuiderdokken
 • De aanleg van de Van der Sweepstraat, Namenstraat en Verviersstraat
 • De timing van de werken
   

Aanleg ondergrondse parkings

Vanaf september 2017 start de aanleg van de twee ondergrondse parkings onder de Gedempte Zuiderdokken. Het college keurde het circulatieprincipe goed voor het verkeer op de Vlaamse- en Waalsekaai, alsook de ligging en bereikbaarheid van de parkingin- en uitritten. Ook de inrichtingsprincipes voor de Van der Sweepstraat, de Namenstraat en de Verviersstraat zijn hierin opgenomen.

Aansluiting nieuwe parkings op de bestaande parkeerroute

Beide parkings sluiten mee aan op de bestaande parkeerroute langs de Leien en de Scheldekaaien.  De in- en uitritten van beide parkings zijn zo gekozen dat het autoverkeer automatisch mee op deze route aansluit en niet verder de stad in rijdt. Ook de inrichting van het plein zelf en de resultaten van de mobiliteitseffectenstudie (Mober), het onderzoek waarin de verwachte effecten qua verkeersafwikkeling en verkeersleefbaarheid werden onderzocht, hebben een grote rol gespeeld in het vastleggen van de in- en uitritten.

Hieronder in grote lijnen de vastgelegde principes:

 • De uitgangen voor de voetgangers liggen buiten de dokrand, ze komen in de 'kroon' van het ontwerp van de bovengrond. Zo blijft de open pleinruimte zo groot mogelijk.
 • De fietsenstallingen en toegangshellingen sluiten aan op de Museumas, het verlengde van de Wapenstraat, en de Zuidas, de Verviersstraat.
 • Parking Steendok is bereikbaar via de Namenstraat, de uitrit bevindt zich in de Vervierstraat (naast het Fotomuseum).
 • Parking Kooldok is bereikbaar via de Scheldestraat, de uitrit bevindt zich in de Wapenstraat (naast het M HKA).

Door de keuze van de in- en uitritten worden er twee lussen aan de parkeerroutegekoppeld.  Bovendien zullen de Namenstraat, de Verviersstraat en de Wapenstraat in de nieuwe toestand éénrichtingsverkeer worden. Ook de rijrichting van de Vlaamsekaai wordt aangepast zodat het verkeer vanuit de Bolivarplaats gestimuleerd wordt om via de Scheldekaaien of de Leien te rijden.

Nieuwe inrichting omliggende straten

Met de herinrichting van de Gedempte Zuiderdokken wordt de Gentplaats een volwaardig deel van het plein. Het doorgaande verkeer van op de Bolivarplaats rijdt in de toekomst via de Van der Sweepstraat naar de Kaaien. Hiervoor wordt de straat volledig heraangelegd met een apart fietspad en een veilige oversteek tussen de Zuiderdokken en Nieuw Zuid. Ook de Namenstraat en de Verviersstraat worden heraangelegd met het oog op de in- en uitrit van parking Steendok.

Veel gestelde vragen

Aanwezige burgers konden al hun vragen overmaken aan schepen Koen Kennis.

De vragen die het meest voorkwamen gingen over parkeren: moeten bewoners ook betalen in de ondergrondse parkeergarages? Kunnen ze een abonnement nemen op de parking? Hoe zorg je ervoor dat bezoekers voor de ondergrondse parking kiezen in plaats van zich op straat te parkeren.

Ook veel vragen over de rijrichting in de zijstraten van de Waalse- en Vlaamsekaai werden gesteld. Tot slot stelden bewoners van de Van der Sweepstraat en van de Verviersstraatveel vragen over de situatie in hun straat na de heraanleg.
Onderaan kunt u de presentatie die op de avond werd gegeven raadplegen en alle vragen en antwoorden lezen.

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer