Parkings Gedempte Zuiderdokken

Q-park
najaar 2020
Bouw parking Kooldok

In het najaar van 2020 start de bouw van parking Kooldok, nadat parking Steendok in gebruik genomen is.

najaar 2020
Bouw parking Steendok

De bouw van de parking is eind 2019 terug van start gegaan. In het najaar van 2020 is de parking klaar voor gebruik.

30 januari 2020
Nieuws

06 december 2019
Infomarkt Gedempte Zuiderdokken

Alle omwonenden zijn van harte welkom om de definitieve plannen, de aanpassingen aan het ontwerp van 'Park Dok Zuid' en de circulatie van de straten rond de Gedempte Zuiderdokken te komen bekijken.

Lees meer
22 september 2018
Infomarkt zuiderdokken

Alle omwonenden zijn van harte welkom om de definitieve plannen, de aanpassingen aan het ontwerp van 'Dok zuid' en de circulatie van de straten rond de Gedempte Zuiderdokken te komen bekijken.

Lees meer
1 augustus 2018
Opstart bewarende maatregelen parking Steendok

Om de stabiliteit en veiligheid van de oude dokwanden te garanderen en het reeds uitgevoerde werk niet verloren te laten gaan, starten er begin augustus 2018 dringende tijdelijke werkzaamheden op. De stad blijft in gesprek met de indieners van het beroep om tot een definitieve oplossing te komen.

Sinds einde mei 2018 liggen de oude dokwanden van het Steendok zo goed als helemaal bloot. Ook de slibwanden, de toekomstige muren van de parking, zijn reeds voor het grootste deel gerealiseerd. Deze slibwanden gaan iets meer dan 20 meter de grond in en zorgen voor de nodige stabiliteit en waterdichting van de parking. 

Door het stilleggen van de werken vóór de volledige afwerking van de parkingmuren, staat er een enorme druk op de oude dokwanden. Hierdoor worden deze instabiel en vormen ze een potentieel gevaar voor de omliggende buurt. Het verder afwerken van de muren is dan ook noodzakelijk.

Afwerken parkingmuren

Om de stabiliteit van de dokwanden te verzekeren, worden de slibwanden verder afgewerkt. Tegelijk worden diverse trekankers en de vloerplaat van de parking op -3 aangelegd om zo de horizontale druk op de muren op te vangen. Hiervoor zijn er verdere breek- en graafwerken noodzakelijk. De noodzaak om deze bewarende maatregelen uit te voeren werd op voorhand doorgesproken met de betrokken instanties van het Vlaamse Gewest en werd ook gecommuniceerd aan de beroepsindieners bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Door de afwerking van de slibwanden en het aanleggen van de vloerplaat kan de huidige bemaling, het afvoeren van het grondwater in de bouwput, afgebouwd worden en zal de buurt minder last hebben van opvliegend zand vanuit de bouwput.

Lees meer
22 mei 2018
Stillegging werken parking Steendok

Op 22 mei 2018 heeft de Raad voor Vergunningsbetwisting beslist om, na een klacht van twee buurtbewoners, de werken aan de ondergrondse parking Steendok op de Gedempte Zuiderdokken stil te leggen. 

 

06 mei 2018
Neem een kijkje op de werf van de Gedempte Zuiderdokken

Op zondag 6 mei bent u van harte welkom om eens een kijkje te nemen achter de werfafsluitingen op de Gedempte Zuiderdokken.  Daar wordt volop gebouwd aan Parking Steendok.

Lees meer

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer