Parkings Gedempte Zuiderdokken

Q-park

Archeologen treffen restanten van de muur van de citadel aan Gedempte Zuiderdokken

Aan het Steendok - Gedempte Zuiderdokken - vinden werkzaamheden plaats voor de bouw van een nieuwe ondergrondse parking. Eind januari 2020 troffen stadsarcheologen hier de resten van een muur van de citadel aan. Het gaat om de verstevingsmuur van de buitenzijde van de vestinggracht van het bolwerk. De archeologen vermoeden reeds dat de muur zich hier zou bevinden aan de hand van vooronderzoek. 

FelixArchief, Stadsarchief Antwerpen
Op deze historische kaart is links boven de citadel te zien. In het blauw is de muur aangeduid die tijdens de werkzaamheden aan de Gedempte Zuiderdokken opnieuw aan het licht kwam.

De citadel van Alva

In de 16de eeuw liet de hertog van Alva, toenmalig landvoogd van de Nederlanden een citadel bouwen. Het was de dwangburcht om de rebelse Antwerpse bevolking onder de knoet te houden. De citadel ging de geschiedenisboeken in bij de onafhankelijkheid van het jonge België in 1831. De Nederlandse troepen weigerden het fort te verlaten. Na 24 dagen slaagden tienduizenden Franse soldaten erin om het Nederlandse garnizoen te verdrijven onder leiding van maarschalk Gerard. De citadel kwam gehavend uit de strijd. De opgegraven muur vertoonde nog steeds sporen van de herstellingswerken die na het beleg werden uitgevoerd. 

 

In 1881 moest het gedateerde fort wijken voor de aanleg van de wijk ‘het Zuid’ en het inplanten van enkele dokken ter uitbreiding van de haven van Antwerpen. Door het graven van de dokken moesten volledige delen van de citadel tot op de fundamenten afgebroken worden. De overige delen van het fort bleven echter ondergronds goed bewaard. Het in kaart brengen van alle overblijfselen geeft een unieke kijk op het volledige grondplan en de manier van bouwen van de citadel.  

De opgravingen werden uitgevoerd door ABO nv en waren ingepast in de geplande werkzaamheden. De citadelmuur werd na registratie afgebroken. 

- Stad Antwerpen, dienst archeologie, januari 2020
 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer