Toekomstige circulatie Gedempte Zuiderdokken

Onder de Gedempte Zuiderdokken komen twee ondergrondse parkings, goed voor 2.000 parkeerplaatsen.  Beide parkings sluiten aan op de bestaande parkeerroute langs de Leien en de Scheldekaaien.

 

De in- en uitritten zijn zo gekozen dat het autoverkeer automatisch mee op deze route aansluit en niet verder de stad in moet rijden. 

stad Antwerpen
Circulatie na de heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken.

Verbinding met de Scheldekaaien via Van Der Sweepstraat

Het autoverkeer  tussen de Bolivarplaats en De Gerlachekaai, dat vandaag langs de Namenstraat rijdt, zal na de heraanleg de  kaaien kunnen bereiken via de Van der Sweepstraat.  Ook buslijn 30/34 zal via deze nieuwe weg naar de kaaien rijden. De straat wordt hiervoor heringericht.  

Naast een nieuwe rijbaan in asfalt voor autoverkeer in beide richtingen, komt er aan beide kanten een vrijliggend fietspad in rode asfalt. In het midden van de straat komt een nieuwe halte voor bus 30/34. Het kruispunt van de Van der Sweepstraat met de Scheldekaaien wordt ingericht met verkeerslichten.

Nieuwe inrichting omliggende straten

Samen met de bouw van parking Steendok worden zowel de Namenstraat als de Verviersstraat heraangelegd door het district Antwerpen. In beide straten zal een snelheidsregime van 30 kilometer per uur gelden.  De Namenstraat, waarlangs parking Steendok bereikbaar zal zijn, wordt enkele richting naar de Zuiderdokken toe. Fietsers kunnen wel in beide richtingen rijden. Er worden langsparkeervakken en een achttal nieuwe bomen voorzien. 

De Verviersstraat, waar de uitrit van de parking ligt, wordt enkele richting naar de kaaien toe. De parkingtoegang ligt aan de noordkant van de straat, om de private parkings vlot bereikbaar te houden.  Naar de Scheldekaaien zorgen twee voldoende lange afslagstroken voor een vlotte doorstroming van het uitrijdende verkeer. Het dak van de parkinguitrit, de zone net na de uitrit en de laad-en loszone, krijgen een groene invulling. De Wapenstraat, waar de uitrit van parking Kooldok ligt, krijgt een soortgelijke inrichting.Ook hier kunnen de fietsers in beide richtingen op de rijbaan fietsen.

Vlaamse- en Waalsekaai

Met het nieuwe circulatieplan wordt de Waalsekaai een woonerf.  In een woonerf is er geen onderscheid tussen rijweg en voetpad, zo krijgen voetgangers en fietsers alle ruimte. Autoverkeer is toegelaten aan maximaal 20 km/u. Parkeren kan enkel in de aangeduide parkeervakken, afwisselend aan weerszijden van de rijweg.  Zo wordt de toegelaten snelheid van 20km/u automatisch afgedwongen.

Autoverkeer kan via de Namenstraat en de Scheldestraat de Waalsekaai inrijden tot aan de Lakenstraat en zo terug naar de Scheldekaaien.  Zo wordt deze route niet meer aantrekkelijk voor sluipverkeer parallel aan de Scheldekaaien.

De rijrichting van een deel van de Vlaamse kaai wordt ook aangepast. De straat wordt in het stuk tussen de Museumstraat en de Gentplaats enkele richting naar de Gentplaats. In het andere stuk blijft de huidige rijrichting behouden, dus enkele richting naar de Scheldestraat. Zo wordt het verkeer dat van de Bolivarplaats komt, gestimuleerd om via de Leien of de Scheldekaaien te rijden

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer