Gallifortlei

Google, Landsat/Copernicus
najaar 2019
Stopzetting RUP Gallifortlei

De stad Antwerpen en het district Deurne zetten in op een kwalitatieve verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijk Deurne Noord. Er zijn plannen voor bijkomende scholen en sportvoorzieningen en bovendien wordt de beschikbare groene open ruimte gevrijwaard en toegankelijker. Om deze plannen om te zetten in de praktijk, wilde de stad eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken. Dankzij de beschikbare ruimte in het Fabioladorp voor een nieuwe school en sporthal is dit echter niet meer nodig. AG VESPA zorgt verder voor de bouw van een nieuwe school en sporthal.

november 2019
Bewonersbrief Gallifortlei - bouw stedelijke school en sporthal

Er is een oplossing gevonden voor de bouw van de school en de sportal op een deel van de site aan de Gallifortlei waar momenteel Dorp Nr. 2 Koningin Fabiola vzw met haar maatwerkbedrijf en zorgbedrijf gehuisvest is.Hierdoor is de opmaak ban een RUP niet langer noodzakelijk en wordt het stopgezet.

november 2018
Opening tijdelijke sportballon

De stad en district Deurne plaatsten een nieuwe, tijdelijke sportballon in het plangebied aan de Galliforltei. Vanaf woensdag 7 november is de sportballon toegankelijk voor gebruik door de tijdelijke school en de scholen in de omgeving. Bovendien komt deze sportruime tegemoet aan het tekort aan overdekte sportruimte in Deurne Noord.

20 juni tot en met 18 augustus 2018
Terinzagelegging proces- en startnota

De nota wordt afgestemd met alle partners en buurtbewoners. Zo kan de stad een weloverwogen beslissing nemen. De nota wordt voorgelegd tijdens een periode van 60 dagen waarin iedereen suggesties kan geven. Dit heet de ‘terinzagelegging’. Voor RUP Gallifortlei was dit van 20 juni tot en met 18 augustus 2018.

19 juni 2018
Infomoment startfase

De stad organiseert een infomoment over de groene zone aan de Gallifortlei in Deurne. De buurtbewoners krijgen meer info over de plannen en de bijhorende juridische procedure om deze toekomstplannen mogelijk te maken. Bovendien krijgt iedereen de kans om feedback te geven op het onderzoek.

Lees meer
mei 2018
Goedkeuring proces- en startnota RUP

Een RUP start met de opmaak van een ‘proces-en startnota’. De startnota geeft de doelstellingen en de visie voor het gebied weer. Ook de mogelijke effecten op het milieu worden hierin onderzocht. De term ‘milieu’ gaat hier breed. Het gaat van effecten op mobiliteit, landschap tot de kwaliteit voor mens en natuur. De procesnota omschrijft het volledige planningsproces. Deze nota werd in mei 2018 goedgekeurd door het college.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer