Gallifortlei

Google, Landsat/Copernicus

Infomoment startfase

Dit moment is afgelopen.

Geslaagd infomoment bij start van dit project

De stad organiseerde bij de start van het project RUP Gallifortlei al een infomoment. Meer dan 50 buurtbewoners kwamen langs om meer info te vragen en hun mening te geven. De voornaamste bezorgdheid van de buurt is het pleidooi voor behoud van de groene, open ruimte en de hondenweide. Dit is dan ook iets waar de stad zoveel mogelijk rekening mee houdt.

Tijdens dit infomoment kregen buurtbewoners:

  • meer informatie en ideeën over het plangebied, zowel over het RUP als over het groenplan Deurne. Al deze info vindt u ook op de panelen hieronder en bij de documenten van dit project.
  • uitleg en antwoord op uw vragen door de aanwezige projectleiders.
  • de mogelijkheid om feedback te geven op de onderzoeksprocedure, aangezien we nog aan het begin van dit project staan.
  • bovendien werd uitgelegd wat de terinzagelegging is, en hoe hierbij inspraak mogelijk is.

Terinzagelegging van de proces- en startnota

Een RUP start met de opmaak van een ‘proces- en startnota’. Dat is een juridisch document dat de doelstellingen en de visie voor het gebied weergeeft. Tegelijk worden mogelijke effecten op het milieu onderzocht, zoals mobiliteit, landschap en kwaliteit voor mens en natuur.

Deze nota werd voorgelegd tijdens een periode van 60 dagen waarin iedereen suggesties kon geven. Dit heet de ‘terinzagelegging’. Voor RUP Gallifortlei was dit van 20 juni tot en met 18 augustus 2018.

U kon het document inkijken:
- digitaal op de website van de stad Antwerpen: www.antwerpen.be;
- op papier in het districtshuis van Deurne tijdens de openingsuren (Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne).

U kon uw suggesties doorgeven
- digitaal: met een mail met uw opmerkingen naar: ruimtelijkeplanning@stad.antwerpen.be
- op papier: met een brief met suggesties aangetekend t.a.v. stadsbestuur stad Antwerpen - Stadsontwikkeling, afdeling Ruimte - Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Belangrijk is dat feedback wordt gegeven binnen de periode van 60 dagen, tot en met 18 augustus 2018. Reacties moesten ingediend worden voor de termijn verstreken was.

Donwload hier de panelen die getoond werden tijdens het infomoment en de brochure die verspreid werd onder de buurtbewoners ter aankondiging van het infomoment.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer