Friendshipsite

Patrick Henderyckx
15 oktober 2019
Infomoment voorlopig ontwerp Friendshipsite

Op dinsdag 15 oktober 2019 vindt een infomoment plaats over de Friendshipsite. Tijdens dit infomoment krijgt u meer informatie over het voorlopige ontwerp en het hoogbouwrapport dat is opgemaakt.

Lees meer
3 september 2019
Infomoment ruimtelijk uitvoeringsplan Friendshipsite

De stad wil de Friendshipsite herontwikkelen tot één samenhangend levendig stadsdeel. Om die plannen om te zetten in praktijk, maakt de stad eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan op. Meer informatie daarover krijgt u op het infomoment op 3 september. U bent van harte welkom doorlopend van 17 tot 19 uur in het Friendshipgebouw (Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen). Wij geven u graag meer informatie en antwoorden op uw vragen. De inspraakprocedure loopt in totaal 60 dagen, van 3 september tot en met 1 november 2019.

Lees meer
3 september - 1 november 2019
Terinzagelegging ruimtelijk uitvoeringsplan Friendshipsite

Om de ontwikkeling van de Friendshipsite mogelijk te maken, maakt de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op. Een RUP is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dat plan getoetst.

De start- en procesnota, de eerste stap in een RUP, worden voorgelegd tijdens een periode van 60 dagen waarin iedereen suggesties kan geven (de 'terinzagelegging'). Voor het RUP Friendshipsite was dat van 3 september tot en met 1 november 2019. Op 3 september vond een infomoment plaats waarbij de stad in overleg gaat met de bewoners rond de Friendshipsite. De buurt kreeg in augustus daarvoor een nieuwsbrief met uitnodiging in de bus.

September 2018
Ontwerpteam Friendshipsite

Cores Development heeft samen met AG VESPA het ontwerpteam HUB & DRDH Architects als winnaar aangeduid voor de herontwikkeling van de Friendshipsite. Zij scoorden met hun wedstrijdontwerp het best op omgevingswaarde, architecturale kwaliteit en woonkwaliteit. Momenteel verfijnen de architecten het ontwerp.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer