Friendshipsite

Patrick Henderyckx

Een mix van woningen en horeca, winkels en diensten aan de Oude Dokken

De Friendshipsite op het Eilandje is het gebied tussen de Londenstraat-Amsterdamstraat, Sint-Laureiskaai, Rijnkaai en Bataviastraat. De site wordt gekenmerkt door een markant gebouw, het Friendshipgebouw, beter gekend als 'de Chiquita'. De site wordt herontwikkeld voor woningen met een ondergrondse parking. Het huidige Total servicestation wordt verplaatst en mee geïntegreerd in het project.

Waarom dit project?

De Friendshipsite is gelegen op een belangrijke zichtlocatie in de stad tussen de Scheldekaaien, de binnenstad en het Eilandje. Cores Development (eigenaar van het Friendshipgebouw) en AG VESPA hebben beiden de ambitie om voor deze strategische locatie in de stad een kwaliteitsvol, financieel haalbaar en geïntegreerd stadsproject met woningen te voorzien.

Luchtbeeld Friendshipsite en omgeving Patrick Henderyckx
Luchtbeeld Friendshipsite en omgeving

Wat gebeurt er?

De Friendshipsite op het Eilandje is het gebied tussen de Londenstraat-Amsterdamstraat, Sint-Laureiskaai, Rijnkaai en Bataviastraat. De site wordt gekenmerkt door een markant gebouw, het Friendshipgebouw, beter gekend als 'de Chiquita'. Dat gebouw is eigendom van CORES Development en wordt op termijn afgebroken. Daarnaast bestaat de site uit een servicestation Total, een deel openbaar domein op de hoek van de Rijnkaai-Amsterdamstraat en een braakliggend terrein (de huidige parking, in eigendom van AG VESPA) tussen de Dinantstraat en de Sint-Laureiskaai. De volledige site wordt door CORES Development ontwikkeld en vervangen door een nieuwbouwproject, hoofdzakelijk residentieel, aangevuld met handelsruimtes en een ondergrondse parking. Het huidige Total servicestation wordt verplaatst en mee geïntegreerd in het project.

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Met het RUP wil de stad de Friendshipsite ontwikkelen met ruimte voor wonen en werken, een levendige en aantrekkelijke bovengrondse ruimte, integratie van het huidige servicestation en een ondergrondse parking.

Inspraak

Op vrijdag 28 juni keurde het college de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Friendshipsite goed. De start- en procesnota van het RUP worden voorgelegd tijdens een periode van 60 dagen waarin iedereen suggesties en opmerkingen kan geven. Die periode heet de terinzagelegging. Daarover lees je meer op de website van de stad Antwerpen of in de nieuwsbrief over het RUP Friendshipsite die je kan downloaden onder 'Media & Nieuws'. Voor het RUP Friendshipsite was de terinzagelegging van 3 september tot en met 1 november 2019. Op dinsdag 3 september vond in de Friendshipbuilding een infomoment plaats voor de buurtbewoners over de start- en procesnota van het RUP en de terinzagelegging daarvan. Momenteel is de terinzagelegging afgelopen en worden de opmerkingen van de buurt en adviesraden op de start- en procesnota verwerkt in de scopingnota.

Uitgangspunten RUP

Het doel is om de gunstig en strategisch gelegen site te ontwikkelen tot één samenhangend en levendig bouwblok. Daarvoor zijn drie uitgangspunten vastgelegd: het opheffen van de Dinantstraat, het wijzigen van de bouwhoogte en het onderzoeken van de mogelijkheid om aan te sluiten op een warmtenet.

  • Opheffen Dinantstraat

Het opzet van het RUP Friendshipsite is om de Dinantstraat op te heffen, die twee bouwvelden van elkaar scheidt. Dat schept nieuwe ruimtelijke mogelijkheden. Zo kan er bijvoorbeeld in een centrale groene buitenruimte in het hart van het bouwblok  voorzien worden.

  • Wijzigen bouwhoogte

Gezien de strategische locatie, in de oksel van de Rijnkaai en de Londenstraat-Amsterdamstraat, kan de plek zich lenen tot hogere volumes dan vandaag toegestaan volgens het RUP Eilandje. Daarom zal onderzocht worden of het RUP de bouwhoogte kan verhogen op plekken waar dat verantwoord is. Er wordt onderzocht of een verschuiving van de hogere volumes mogelijk is door ze (onder meer omwille van schaduwwerking) voornamelijk langs de Rijnkaai te voorzien in plaats van centraal in het bouwblok.

  • Onderzoek naar aansluiting op warmtenet

Er wordt ook onderzocht welke rol de ontwikkeling van de Friendshipsite kan spelen in de verdere uitrol van een eventueel nog te aan te leggen warmtenet in deze omgeving, door middel van ruimtereservatie voor leidingwerk of overdrachtstations.

Het RUP Friendshipsite is een gedeeltelijke herziening van het bestaande RUP Eilandje. De visie en de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Eilandje blijven wel overeind. De ontwikkeling van de Friendshipsite blijft met andere woorden aansluiten bij de huidige doelstellingen van het RUP Eilandje. Het opzet is om de totale bovengrondse brutovloeroppervlakte conform het RUP Eilandje te behouden, met een maximum van 39.230 m². De totale bouwoppervlakte neemt dus niet toe.

Wat is een RUP?

Een RUP is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Een RUP bepaalt waar en hoe er in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden, maar ook waar ruimte is voor groen en recreatie. Alle toekomstige ontwikkelingen moeten passen binnen de voorwaarden van dit plan. Een RUP start met de opmaak van een start- en procesnota. Dat is een juridisch document dat de doelstellingen en de visie voor het gebied weergeeft. Tegelijk worden mogelijke effecten op het milieu onderzocht, zoals mobiliteit, landschap en kwaliteit voor mens en natuur.

Architectuur

In september 2018 heeft CORES Development samen met AG VESPA het ontwerpteam HUB & DRDH Architects als winnaar aangeduid voor de herontwikkeling van de Friendshipsite. Zij scoorden met hun wedstrijdontwerp het best op omgevingswaarde, architecturale kwaliteit en woonkwaliteit. Wanneer de scopingnota is opgeleverd, werken de architecten voort aan het ontwerp.

Wie werkt eraan mee?

Het project komt tot stand door middel van een samenwerking tussen Cores Development, Total, de stad Antwerpen en AG VESPA. Samen sturen zij het proces, in samenwerking met de stadsbouwmeester die instaat voor de kwaliteitsbewaking.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer