Friendshipsite

Patrick Henderyckx

Een mix van woningen en horeca, winkels en diensten aan de Oude Dokken

De Friendshipsite op het Eilandje is het gebied tussen de Londen-Amsterdamstraat, Sint-Laureiskaai, Rijnkaai en Bataviastraat. De site wordt gekenmerkt door een markant gebouw, het Friendshipgebouw, beter gekend als 'de Chiquita'. De site wordt herontwikkeld voor woningen met een ondergrondse parking. Het huidige Total servicestation wordt verplaatst en mee geïntegreerd in het project.

Waarom dit project?

De Friendshipsite is gelegen op een belangrijke zichtlocatie in de stad tussen de Scheldekaaien, de binnenstad en het Eilandje. Cores Development en AG VESPA hebben beiden de ambitie om voor deze strategische locatie in de stad een kwaliteitsvol, financieel haalbaar en geïntegreerd stadsproject met woningen te voorzien.

Patrick Henderyckx
Luchtbeeld Friendshipsite en omgeving

Wat gebeurt er?

AG VESPA en Cores Development bundelen de krachten en maken van de site een samenhangende en kwaliteitsvolle totaalontwikkeling.

Het huidige Friendshipgebouw, in de volksmond 'de Chiquita', wordt op termijn afgebroken. Daarnaast bestaat de site uit een Total servicestation, een deel openbaar domein op de hoek van de Rijnkaai-Amsterdamstraat en een braakliggend terrein (de huidige parking) tussen de Dinantstraat en de Sint-Laureiskaai. De volledige site wordt ontwikkeld en vervangen door een nieuwbouwproject, hoofdzakelijk residentieel, aangevuld met handelsruimtes en een ondergrondse parking. Het huidige Total servicestation wordt verplaatst zodat het integraal deel uitmaakt van het bouwblok.

Architectuurwedstrijd

Eind november 2017 lanceerde Cores Development een oproep tot het aanstellen van een stadsontwerper-architect voor de ontwikkeling van de site. Er wordt gezocht naar een ontwerper met een (inter)nationale uitstraling, die de opdracht tot een goed eind kan brengen. Naast het stedenbouwkundige luik staat de ontwerper ook in voor een architectonisch boeiend gebouw en een visie over hedendaags wonen op een stedelijke toplocatie. Na de selectie van een aantal geschikte kandidaten, volgt een ontwerpwedstrijd. Op basis daarvan is in september 2018 een definitieve ontwerper aangesteld: HUB & DRDH Architects. Zij scoorden met hun wedstrijdontwerp het best op omgevingswaarde, architecturale kwaliteit en woonkwaliteit. Momenteel verfijnen de architecten het ontwerp.

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Om de ontwikkeling van de Friendshipsite mogelijk te maken, maakt de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op. Een RUP is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dat plan getoetst.

De start- en procesnota, de eerste stap in een RUP, worden voorgelegd tijdens een periode van 60 dagen (de 'terinzagelegging') waarin iedereen suggesties kan geven. Voor het RUP Friendshipsite is dat van 3 september tot en met 1 november 2019. U leest op de website van de stad Antwerpen meer over de terinzagelegging. Op 3 september vond een infomoment plaats waarbij de stad in overleg ging met de bewoners rond de Friendshipsite. De buurt kreeg in augustus daarvoor een nieuwsbrief met uitnodiging in de bus. U leest er meer over onder 'Doe mee'.

Wie werkt eraan mee?

Het project komt tot stand door middel van een samenwerking tussen Cores Development, Total en AG VESPA. Samen sturen zij het proces, in samenwerking met de stadsbouwmeester die instaat voor de kwaliteitsbewaking.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer