Friendshipsite

Patrick Henderyckx

Een mix van woningen en horeca, winkels en diensten aan de Oude Dokken

De Friendshipsite op het Eilandje is het gebied tussen de Londenstraat-Amsterdamstraat, Sint-Laureiskaai, Rijnkaai en Bataviastraat. De site wordt gekenmerkt door een markant gebouw, het Friendshipgebouw, beter gekend als 'de Chiquita'. De site wordt herontwikkeld voor woningen met een ondergrondse parking. Het huidige Total servicestation wordt verplaatst en mee geïntegreerd in het project.

Waarom dit project?

De Friendshipsite is gelegen op een belangrijke zichtlocatie in de stad tussen de Scheldekaaien, de binnenstad en het Eilandje. Cores Development (eigenaar van het Friendshipgebouw) en AG VESPA hebben beiden de ambitie om voor deze strategische locatie in de stad een kwaliteitsvol, financieel haalbaar en geïntegreerd stadsproject met woningen te voorzien.

Patrick Henderyckx
Luchtbeeld Friendshipsite en omgeving

Wat gebeurt er?

AG VESPA en Cores Development bundelen de krachten en maken van de site een samenhangende en kwaliteitsvolle totaalontwikkeling.

Het huidige Friendshipgebouw, in de volksmond 'de Chiquita', wordt op termijn afgebroken. Daarnaast bestaat de site uit een Total servicestation, een deel openbaar domein op de hoek van de Rijnkaai-Amsterdamstraat en een braakliggend terrein (de huidige parking) tussen de Dinantstraat en de Sint-Laureiskaai. De volledige site wordt ontwikkeld en vervangen door een nieuwbouwproject, hoofdzakelijk residentieel, aangevuld met handelsruimtes en een ondergrondse parking. Het huidige Total servicestation wordt verplaatst zodat het integraal deel uitmaakt van het bouwblok.

Architectuurwedstrijd

Eind november 2017 lanceerde Cores Development een oproep tot het aanstellen van een stadsontwerper-architect voor de ontwikkeling van de site. Er wordt gezocht naar een ontwerper met een (inter)nationale uitstraling, die de opdracht tot een goed eind kan brengen. Naast het stedenbouwkundige luik staat de ontwerper ook in voor een architectonisch boeiend gebouw en een visie over hedendaags wonen op een stedelijke toplocatie. Na de selectie van een aantal geschikte kandidaten, volgt een ontwerpwedstrijd. Op basis daarvan is in september 2018 een definitieve ontwerper aangesteld: HUB & DRDH Architects. Zij scoorden met hun wedstrijdontwerp het best op omgevingswaarde, architecturale kwaliteit en woonkwaliteit. Momenteel verfijnen de architecten het ontwerp.

Op dinsdag 15 oktober 2019 vond een infomoment plaats over het voorlopige ontwerp van de Friendshipsite en over het hoogbouwrapport. Een hoogbouwrapport is noodzakelijk voor alle projecten waar hogere volumes mogelijk zijn. Het rapport wordt opgeleverd in het kader van de hoogbouwnota Antwerpen, die het ruimtelijke beleidskader voor hoogbouw in Antwerpen vormt. Het is een sturend en controlerend instrument voor hoogbouw waarmee de stad kwaliteit wil garanderen. In de nota staan kwaliteitseisen, richtlijnen en aandachtspunten over de stedenbouwkundige inplanting en de architecturale uitwerking van het project. Daardoor wordt eerst de locatiegeschiktheid nagegaan en vervolgens de architecturale geschiktheid. Alle projecten worden onderworpen aan een grondige motivatie en moeten voldoen aan uitgebreide criteria.

Voor de Friendshipsite is het hoogbouwrapport opgeleverd in oktober 2019. Naar aanleiding daarvan heeft de stad samen met Cores Development en de architecten opnieuw een infomoment georganiseerd. U leest er meer over onder 'Doe mee'.

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Om de ontwikkeling van de Friendshipsite mogelijk te maken, maakt de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op. Een RUP is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dat plan getoetst.

Uitgangspunten RUP

Het doel is om de gunstig en strategisch gelegen site te ontwikkelen tot één samenhangend en levendig bouwblok. Daarvoor zijn drie uitgangspunten vastgelegd: het opheffen van de Dinantstraat, het wijzigen van de bouwhoogte en het onderzoeken van de mogelijkheid om aan te sluiten op een warmtenet.

  • Opheffen Dinantstraat

Het opzet van het RUP Friendshipsite is om de Dinantstraat op te heffen, die twee bouwvelden van elkaar scheidt. Dat schept nieuwe ruimtelijke mogelijkheden. Zo kan er bijvoorbeeld in een centrale groene buitenruimte in het hart van het bouwblok  voorzien worden.

  • Wijzigen bouwhoogte

Gezien de strategische locatie, in de oksel van de Rijnkaai en de Londenstraat-Amsterdamstraat, kan de plek zich lenen tot hogere volumes dan vandaag toegestaan volgens het RUP Eilandje. Daarom zal onderzocht worden of het RUP de bouwhoogte kan verhogen op plekken waar dat verantwoord is. Er wordt onderzocht of een verschuiving van de hogere volumes mogelijk is door ze (onder meer omwille van schaduwwerking) voornamelijk langs de Rijnkaai te voorzien in plaats van centraal in het bouwblok.

  • Onderzoek naar aansluiting op warmtenet

Er wordt ook onderzocht welke rol de ontwikkeling van de Friendshipsite kan spelen in de verdere uitrol van een eventueel nog te aan te leggen warmtenet in deze omgeving, door middel van ruimtereservatie voor leidingwerk of overdrachtstations.

Het RUP Friendshipsite is een gedeeltelijke herziening van het bestaande RUP Eilandje. De visie en de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Eilandje blijven wel overeind. De ontwikkeling van de Friendshipsite blijft met andere woorden aansluiten bij de huidige doelstellingen van het RUP Eilandje. Het opzet is om de totale bovengrondse brutovloeroppervlakte conform het RUP Eilandje te behouden, met een maximum van 39.230 m². De totale bouwoppervlakte neemt dus niet toe.

Wat is een RUP?

Een RUP is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Een RUP bepaalt waar en hoe er in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden, maar ook waar ruimte is voor groen en recreatie. Alle toekomstige ontwikkelingen moeten passen binnen de voorwaarden van dit plan. Een RUP start met de opmaak van een start- en procesnota. Dat is een juridisch document dat de doelstellingen en de visie voor het gebied weergeeft. Tegelijk worden mogelijke effecten op het milieu onderzocht, zoals mobiliteit, landschap en kwaliteit voor mens en natuur.

Openbaar onderzoek

De start- en procesnota, de eerste stap in een RUP, worden voorgelegd tijdens een periode van 60 dagen (de 'terinzagelegging') waarin iedereen suggesties kan geven. Voor het RUP Friendshipsite was dat van 3 september tot en met 1 november 2019. Tijdens die periode kon u opmerkingen geven. Daarover leest u meer op de website van de stad Antwerpen of in de nieuwsbrief over het RUP Friendshipsite. Die vindt u onder 'Media & Nieuws'.

Op 3 september vond een infomoment plaats voor de buurtbewoners van de Friendshipsite. De buurt kreeg in augustus daarvoor een nieuwsbrief met uitnodiging in de bus.

Wie werkt eraan mee?

Het project komt tot stand door middel van een samenwerking tussen Cores Development, Total, de stad Antwerpen en AG VESPA. Samen sturen zij het proces, in samenwerking met de stadsbouwmeester die instaat voor de kwaliteitsbewaking.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer