Frank Craeybeckxlaan - Te Couwelaarlei

District Deurne

Steden zitten in de lift, daarom werd de afgelopen decennia ingezet op stadsverneiuwing binnen de Antwerpse Ring. Het gebied buiten de Ring is nu ook toe aan renovatie, want de woonwijken en industriëlere zones zijn ondertussen meer dan 50 jaar oud. Eén van de plekken waar de stad en district Deurne deze stadsvernieuwing op willen inzetten is de Frank Craeybeckxlaan en de Te Couwelaarlei. Met Europese steun (URBACT) maken we een actieplan op voor de herontwikkeling van deze straat tot een aantrekkelijke kern voor Deurne. De gefaseerde aanleg van de Frank Craeybeckxlaan is voorzien vanaf 2024.

De ervaring leert ons dat een plan werkt wanneer het op maat is van de bewoners, handelaars en pasanten. Daarom werken we graag samen met u. Hou zeker onze 'Doe Mee' in het oog.   

Waarom dit project?

Deze legislatuur wil het district Deurne de Frank Craeybecklaan omvormen als een herkenbare en aantrekkelijke plek in Deurne. Die ambitie werd in 2011 opgenomen in het masterplan ‘Deurne Publiek, een hart voor Deurne’. Het masterplan vormt de basis voor de heraanleg van de Frank Craeybeckxlaan en de Te Couwelaerlei. Het plan is ondertussen enkele jaren oud, waardoor een update nodig is. Dit zal gebeuren op basis van verschillende onderzoeken, studies en bevragingen bij bewoners, handelaars en passanten. 

Met ondersteuning van de Europese Unie (URBACT, Thriving Streets) kan de stad een actieplan uitwerken op maat van de specifieke noden en kansen van de buurt. We onderzoeken hoe mobiliteit een sociaal-economische motor kan zijn voor de buurt. Hierbij wordt gefocust op de ‘straat’ als onderdeel van een ‘buurt’. De ervaringen die de stad in Deurne verwerft, kunnen later in andere vergelijkbare projecten worden toegepast.

Wat gebeurt er?  

De aanpak van de heraanleg van de Frank Craeybeckxstraat - Te Couwelaerlei bestaat uit verschillende fases: 

Fase 1: actieplan 

In de eerste fase maken we een actieplan op om de Frank Craeybeckxlaan te versterken als een levendige centrale plek in Deurne. We vertrekken hierbij vanuit drie centrale ambities die sterk met elkaar zijn verbonden: 

  • een aantrekkelijk voorzieningenaanbod: we willen onderzoeken welke maatregelen kunnen helpen om de bestaande handelskern te versterken en lokaal winkelen bij buurtbewoners te stimuleren. Door in te zetten op de nabijheid van winkels, horeca,…voorzieningen kunnen bewoners gemakkelijker te voet of met de fiets boodschappen doen.
  • mobiliteit op maat: de Frank Craeybeckxlaan en de Te Couwelaarlei zijn straten met een lokaal karakter waar zone 30 geldt. We willen onderzoeken welke maatregelen het meest geschikt zijn om het straatbeeld hieraan aan te passen en deze straten comfortabel en veilig in te richten voor alle weggebruikers. 
  • kwaliteit van de openbare ruimte: het is de ambitie om het openbaar domein zo in te richten dat de Frank Craeybeckxlaan een levendige, aantrekkelijke, aangename en herkenbare plek wordt voor Deurnenaars, voor jong en ouder. We willen dit doen door samen verschillende scenario’s te ontwikkelen die de verschillende mogelijkheden verkennen.

Het actieplan maken we op op basis van input vanuit allerlei invalshoeken:

  • uw feedback tijdens infomomenten. De stad zal hiervoor een focusgroep samenstellen bestaande uit geïnteresseerde buurtbewoners, handelaars en stadsdiensten die zich willen engageren om op twee jaar tijd een actieplan te maken. Dit actieplan zal niet enkel gaan over de ruimtelijke invulling en tegelijkertijd bekijken we ook hoe we van de Frank Craeybeckxlaan een aangename en levendige plek kunnen maken die een betekenisvolle rol kan spelen in Deurne.
  • studies en onderzoeken vanuit de stad en het district.
  • kennisuitwisseling met 9 Europese steden die elk in een soortgelijke situatie zitten. (Thriving Streets)

Fase 2

De start van de heraanleg is voorzien in de loop van 2024. Deze timing is onder voorbehoud. 

Wie werkt eraan mee?

Stad Antwerpen en district Deurne werken samen aan de realisatie. Ze krijgen hiervoor financiële ondersteuning vanuit Europa en wisselen kennis uit met 9 Europese steden die voor dezelfde uitdaging staan: Parma, London Borough of Southwark, Igoumenitsa, Klaièda, Radom, Santo Tirso, Nova Gorica, Oradea and Debrecen.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer