Fietsostrades

Sigrid Spinnox

Met de fiets naar de stad? Fietsen in Antwerpen heeft tal van voordelen. Het is gezond, milieuvriendelijk en in veel gevallen is de fiets ook het snelste vervoersmiddel om u te verplaatsen. In de stad zijn er al meer dan 700 km veilige en comfortabele fietspaden.

Er wordt dan ook fors geïnvesteerd in het wegwerken van de belangrijkste ‘missing links’ op de bestaande fietsostrades. Zo sluiten ze perfect aan op de fietsroutes rond of naar het centrum van de stad.

 

Waarom dit project

De stad Antwerpen moedigt bezoekers, bewoners en pendelaars aan om op een andere manier naar de stad te komen, zoals met de fiets.  Fietsostrades naar de stad en de grote fietsroutes rond de stad, zoals het Ring- of Singelfietspad, spelen hierin een belangrijke rol.

Een fietsostrade ligt meestal langs een spoorweg, een autosnelweg of een kanaal. Zo maken ze, samen met de elektrische fiets, verdere bestemmingen vlot bereikbaar. Bij voorkeur zijn het brede vrijliggende fietspaden of volgen ze een jaagpad. Is er te weinig ruimte dan loopt ze door fietsstraten, over bestaande fietspaden en soms over een autoluwe weg.

Met het wegwerken van de belangrijkste ‘missing links’ zorgt voor meer veiligheid, comfort en een betere doorstroming op de belangrijke fietsroutes in, naar en rond Antwerpen.

Wat gebeurt er?

Fietsostrade F14 langs de wijk Luchtbal

De huidige fietsostrade F14, tussen Essen en Antwerpen, loopt nu tot aan de Oude Landen in Ekeren. Met de realisatie van de ‘missing link’ kunnen fietsers in de toekomst via een dubbelrichtingsfietspad doorfietsen tot aan de Groenendaallaan. 

Met de heraanleg van de Argentiniëlaan kunnen fietsers al veilig en vlot doorfietsen vanuit de Oude Landen tot in de wijk Luchtbal. In september 2019 start het verder doortrekken van de fietsostrade in de groenberm langs de spoorweg tot aan het treinstation Luchtbal. Daar buigt de fietsostrade af naar de Colombiastraat en gaat zo verder richting Groenendaallaan. Aan de Groenendaallaan wordt een nieuwe, veilige oversteek voor fietsers en voetgangers aangelegd.

thumb_fos14_waar werken-100.jpg Stad Antwerpen
De rode lijn wordt aangelegd tussen september en begin 2020. Het groene deel is reeds aangelegd met de heraanleg van de Argentiniëlaan.

Voor de aanleg van het fietspad wordt de huidige populierenrij langs de spoorwegberm gerooid. Voor elke gerooide boom wordt er een nieuwe boom in de omgeving aangeplant. Daar bovenop zullen er na de werken langs het fietspad 51 nieuwe bomen worden geplant. De werken zijn klaar begin 2020.

Fietsostrade F15 naar de haven

Het Jaagpad langs het Albertkanaal is de ruggengraat van de fietsostrade die de stad en de haven met de Kempen verbindt. In Schoten en Merksem zijn al heel wat ‘missing links’ weggewerkt, zoals de aanleg van een tijdelijk fietspad daar waar er geen jaagpad is. 

Vandaag bekijkt de stad, samen met Lantis en Vlaanderen, hoe het jaagpad (en dus ook de fietsostrade) verder door kan lopen langs het Straatsburgdok tot aan de haven. Zo zal de fietsostrade kunnen doorlopen langs het dok om via de oude spoorwegbedding door te steken naar de Groenendaallaan en de Vossenschijnstraat. Van hier kunnen fietsers daarna veilig verder fietsen via de bestaande fietsroutes naar de haven. De bouwaanvraag voor deze plannen wordt binnenkort aangevraagd. Het fietspad tussen de Straatsburgdok Noordkaai en de Groenendaallaan is reeds aangelegd.

thumb_plan ingrepen_web-01.jpg Stad Antwerpen
Toekomstige ingrepen langs het Straasburgdok.

Wie werkt er aan mee?

Het netwerk van fietsostrades, of fietssnelwegen, wordt over heel Vlaanderen aangelegd door de provincies. Provincie Antwerpen doet dit steeds in nauw overleg met de stad en de gemeentes waar de fietsostrades doorlopen. Ontdek hier alle fietsostrades van de provincie.

Voor Antwerpen bekijken de stad en de provincie samen waar de fietsostrades verder aangelegd kunnen worden, waar er in het kader van andere wegenwerken kansen komen om ontbrekende stukken te vervolledigen en welke delen van de aanleg de stad voor haar rekening neemt. Daarnaast bekijkt de stad ook hoe ze de fietsostrades zo comfortabel en veilig mogelijk kan aansluiten op de fietsroutes rond en naar het centrum van de stad.

Afhankelijk van het project wordt er nauw samengewerkt met de districten, de provincie Antwerpen, AWV en Lantis.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer