Fietsbruggen fietsostrade Antwerpen-Lier

Aan de oostzijde van de spoorwegberm tussen Lier en Antwerpen legt de provincie Antwerpen de nieuwe fietsostrade F11 aan. De stad wil deze comfortabele fietsverbinding doortrekken over de Ring tot aan het station van Berchem. 

Simulatie die toont waar de nieuwe fietsbrug over de Singel komt te liggen. | stad Antwerpen

 

Waarom dit project?

De fietsostrade F1, tussen Antwerpen en Mechelen, is een zeer populaire en druk gebruikte fietsroute, zowel binnen als buiten de Singel. Om de capaciteit van deze fietsostrade uit te breiden is de provincie Antwerpen volop bezig met de aanleg van de nieuwe fietsostrade F11.  Deze verbindt Antwerpen met Lier en loopt langs de oostzijde  van de spoorweg. 

Vandaag is het deel tussen Boechout en Lier al klaar. Begin september 2018 zijn de werken tussen de luchthaven in Deurne en Boechout van start gegaan. Ook de plannen voor het laatste deel, tussen de Luchthaven en het Ringfietspad zitten in een laatste fase. Hier loopt de fietsostrade via de Saffiersstraat, om ter hoogte van de E. Tinelstraat aan te sluiten op het bestaande Ringfietspad.

Wat gebeurt er?

Via een nieuwe fietsbrug naast de huidige spoorwegbrug , een fietspad langs de site Post X en een nieuwe fietsbrug over de Singel kunnen fietsers in de toekomst ook vlot en veilig vanop de fietsostrade doorrijden naar het Singelfietspad of het stationsplein aan Berchem Station.  De huidige wandelroute langs het spoor van de wijk Groenenhoek tot aan het station met aansluiting op de site Post X blijft behouden.

Het concept wordt nu verder uitgewerkt naar een uitvoerbaar plan. In een latere fase, samen met een eventuele verbouwing van het stationsgebouw aan Berchem, kan het fietspad dan nog verder doorgetrokken worden richting centrum. 

thumb_FOS_Lier_locatie verbinding Berchem Station-01.jpg Stad Antwerpen
Locatie van de nieuwe fietsbruggen over de Ring en de Singel die de fietsostrade vanuit Lier verbinden met Berchem Station

Met het oog op een toekomstige overkapping van de volledige Ring rond Antwerpen, laat de stad onderzoeken hoe ze op een fietsbrug kan bouwen die later eventueel hergebruikt kan worden op een andere locatie.

Wie werkt eraan mee?

Voor de realisatie van de twee nieuwe fietsbruggen werkt de stad Antwerpen nauw samen met het agentschap Wegen en Verkeer (AWV), EBS, Infrabel, NMBS, de provincie Antwerpen, IRET Development (ontwikkelaar van de site Post X) en Syntra.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer