Fierensblokken

Bekende gebouwen in de Sint-Andrieswijk worden gerenoveerd en omgevormd tot 122 betaalbare wooneenheden

De stad zet in op betaalbaar huren en renoveert daarom de Fierensblokken. De gebouwen krijgen een herinvulling, met respect voor het bestaande complex. Het ontwerp gaat uit van een mix van 122 wooneenheden, gemeenschappelijke ruimtes voor de bewoners, 8 commerciële ruimtes, een binnenhof met doorkijk naar de straat en daktuinen. Alle wooneenheden worden betaalbare huurwoningen. De Fierensblokken bestaan uit 2 gebouwen: het ene gebouw ligt tussen de Nationalestraat, Kronenburgstraat, Van Craesbeeckstraat en Willem Lepelstraat, het andere gebouw ligt aan de Van Craesbeeckstraat. Het project is gestart in 2015 en zal afgerond zijn in 2022.

Waarom dit project?

De realisatie van goede, betaalbare huurwoningen in de Fierensblokken komt tegemoet aan een van de meest prangende vragen op de woningmarkt. Het aanbod op de private markt is op dit moment ondermaats. Het is ook de ontbrekende schakel in het huidige woonbeleid. De stad wil vooral inzetten op een aantal specifieke doelgroepen zoals starters, doorstromers van de sociale huurmarkt en eenoudergezinnen. Door in de Fierensblokken in één keer 122 huurwoningen te realiseren, krijgt het project een ruimere maatschappelijke betekenis. Tegelijk worden de historische gebouwen bewaard en krijgt de Sint-Andrieswijk een nieuwe impuls. Door in te zetten op verhuur, blijft AG VESPA ook eigenaar van de Fierensblokken en gebeurt het beheer van beide gebouwen door dezelfde partij.

Wat gebeurt er?

De Fierensblokken staan in de Sint-Andrieswijk. Het sociale woningcomplex werd gebouwd in 1938-1939 naar een ontwerp van architect Gustaaf Fierens. De Fierensblokken zijn zowat het laatst bewaarde voorbeeld van baksteenmodernisme in Antwerpen en waren zeer vooruitstrevend op het gebied van modern wooncomfort en gemeenschappelijke voorzieningen. Samen met het Tropisch Instituut zijn ze een voorbeeld van kwaliteitsvolle interbellumarchitectuur. De blokken staan nu al een aantal jaren leeg. OVAM startte in augustus 2018 met de bodemsanering. Vroeger was op die locatie namelijk een gasfabriek gevestigd. Die werken werden eind 2018 afgerond, waarna de ontmantelingswerken aanvingen, zoals het strippen van niet-waardevolle afwerkingslagen en verwijderen van oude installaties in het gebouw. Daarbij blijven alle waardevolle architecturale kenmerken behouden.

Mix van wooneenheden

Het ontwerp toont aan dat er in de Fierensblokken plaats is voor een mix van woongelegenheden, zowel voor studio's met collectieve gedeeltes als voor appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamer(s). De nieuwe indeling van de grondplannen laat de bestaande basisstructuur zoveel mogelijk intact. Het aantal wooneenheden vermindert van 194 naar 122. Daardoor wordt een gedeelte van de appartementen groter, tot 120 m².

Commerciële ruimtes als verbinding tussen straat en binnenhof

De 8 commerciële ruimtes op het gelijkvloers van het grote Fierensblok worden zowel aan de straatzijde als aan de zijde van het binnenhof opengewerkt door middel van grote vitrines. Zo ontstaat er vanuit zowel het binnenhof als de straat een doorkijk.

Een beeld van het wedstrijdontwerp van de Fierensblokken Happel Cornelisse Verhoeven Architecten en Molenaar & Co architecten
Een beeld van het wedstrijdontwerp van de Fierensblokken

Nieuw hoekgebouw

Op de hoek van de Nationalestraat en de Kronenburgstraat wordt het huidige hoekgebouw, dat geen onderdeel vormt van de Fierensblokken, afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. Die nieuwbouw krijgt een eigen identiteit maar vindt qua proporties, kleur en detaillering zeer goed aansluiting bij de 2 naastliggende vleugels en de architectuur. Op het gelijkvloers komen commerciële ruimtes, daarboven appartementen.

Daktuinen

In hun wedstrijdontwerp voorzien de architecten in groen en dakterrassen op het dak van het grote Fierensblok. Er wordt gewerkt met open pergola's tussen de trapvolumes, en een gangpad aan de buitenrand van het dak. Zo ontstaan er 12 daktuinen, afgeboord met hagen.

Een beeld van het wedstrijdontwerp van de Fierensblokken Happel Cornelisse Verhoeven Architecten en Molenaar & Co architecten
Een beeld van het wedstrijdontwerp van de Fierensblokken

Duurzaamheid

De gerenoveerde gebouwen zullen veel energiezuiniger zijn en gebruikmaken van hedendaagse en duurzame technieken. De architecten streven een duurzame renovatie na met als uitgangspunt het 'people planet profit principe'. Dat houdt in dat men niet afhankelijk is van dure installaties en complex onderhoud.

Een beeld van het wedstrijdontwerp van de Fierensblokken Happel Cornelisse Verhoeven Architecten en Molenaar & Co architecten
Een beeld van het wedstrijdontwerp van de Fierensblokken

Ervaring

Eerder hebben de architecten een gelijkaardig project al succesvol afgerond, namelijk de restauratie en renovatie van het Justus van Effencomplex in Rotterdam. Dat complex, gebouwd in 1922, is een monument van de volkshuisvesting en is door zijn functie, architectuur, ruimtelijkheid en renovatieproblematiek erg gelijkaardig aan de Fierensblokken. De respectvolle aanpak van de architecten van het bestaande gebouw, de materialen, kleuren en gevels is ook de houding die gezocht wordt voor de Fierensblokken.

Wie werkt eraan mee?

AG VESPA is eigenaar van de Fierensblokken en staat in voor de renovatie en het beheer van de twee gebouwen. Happel Cornelisse Verhoeven Architecten en Molenaar & Co Architecten tekenen het ontwerp.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer