Felixatelier

PK en FelixArchief, Stadsarchief

OPGELET: Stad Antwerpen neemt noodzakelijke en strikte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het Felixatelier is daarom van vrijdag 13 maart 2020 tot het einde van de Coronamaatregelen gesloten. Hier vindt u alle info met betrekking tot openingstijden

Stadsarcheologie mag gezien worden

Het Felixatelier is de ontmoetingsplek voor archeologie in Antwerpen. Iedereen kan er van dinsdag tot vrijdag terecht van 10 tot 16 uur om de kleine, maar bijzondere expo ‘Onder de Leien. Een gracht vol schatten.’ te bezoeken. U ziet er ook de archeologen van de stad aan het werk met de verwerking van vondsten en bodemstalen van recente archeologische opgravingen in de stad. 

Expo 'Onder de Leien. Een gracht vol schatten.'

Ontdek de expo ‘Onder de Leien. Een gracht vol schatten.’ vanaf 21 februari 2020. Centraal staan de meer dan 150 vondsten die in de gracht van de Kipdorpsite zijn teruggevonden tijdens het archeologisch onderzoek aan de Noorderlijnwerf. Onder andere enkele topvondsten zoals het zwaard ten tijde van de Franse furie en de driekoningenkroon brengen het verleden heel dichtbij. 

4 thema's staan centraal in de expo. Ontmoet is er één van. Antwerpen was in de 16de eeuw dé economische hotspot en dat bevestigen de talrijke vondsten. In de stad circuleerden veel in- en uitheemse munten en werden ook eigen munten geslagen. In de gracht vonden de archeologen naast munten ook veel rekenpenningen. Ze werden gebruikt om te rekenen en lijken uiterlijk sterk op munten. | Lucid - februari 2020

De expo is gratis en doorlopend geopend van 10 tot 16 uur van dinsdag tot en met vrijdag. Deze is te bereiken via het FelixArchief, Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen.

Felixatelier - onderzoek door archeologen

Naast de exporuimte kan u dagelijks de archeologen aan het werk zien. Ze onderzoeken de vondsten die bij opgravingen verzameld werden. Vakspecialisten en vrijwilligers passen allerlei methodes toe om het bodemarchief van Antwerpen zo goed mogelijk te conserveren.

  • Registreren en nummeren: Alle vondsten die in het atelier terecht komen, worden zorgvuldig geregistreerd en geïnventariseerd.

  • Wassen: De meeste materiaalsoorten mogen na de opgraving gewassen worden. Met behulp van stromend water en een tandenborstel wordt alle zand en vuil zorgvuldig verwijderd. Zo komen er vaak prachtige versieringen en/of vormen tevoorschijn. Na het wassen worden de vondsten gedroogd in speciale droogbakken.

  • Puzzelen en lijmen van keramiek: De verwerking van de keramiekfragmenten gebeurt eveneens in het archeologisch atelier. Nadat de scherven genummerd, gewassen en gedroogd zijn, worden ze per context en per aardewerksoort op tafel gelegd. Op dat moment kan het puzzelen van start gaan, een werkje waarbij men letterlijk het verleden reconstrueert.

  • Zeven: Tijdens het veldwerk worden vaak grondmonsters genomen voor wetenschappelijk onderzoek. Alle grond die men op deze manier verzamelt, wordt in het archeologisch atelier gezeefd op drie verschillende maaswijdtes (4 mm, 2 mm en 0,5 mm). Het zeefresidu wordt nadien opgedeeld in verschillende vondstgroepen met een verschillend doel voor ogen.

  • Uitpikken: Het zeefresidu wordt 'uitgepikt', dit wil zeggen dat men de verschillende vondstcategorieën van elkaar scheidt. Meestal gaat het over keramiek- en glasfragmenten, stukjes bot, visresten, zaden en stukjes textiel. Dit uitpikken gebeurt onder een vergrootglas, want het zijn vaak uiterst kleine stukjes. De visresten en de zaden worden nadien naar specialisten gebracht voor natuurwetenschappelijk onderzoek. De resultaten van deze studies vertellen meer over de vegetatie en de eetgewoontes in het verleden.

  • Bewaren: Uiteindelijk worden de vondsten verpakt en krijgen ze een plaatsje in het onroerenderfgoeddepot van de stad in de wijk Luchtbal.

  • Tonen: Het Felixatelier neemt ook deel aan publieksevenementen zoals Erfgoeddag, Museumnacht, Kunstendag voor Kinderen en Dag van de Wetenschap. Daarnaast biedt het Felixatelier workshops voor kinderen tijdens de wetenschapskampen van JCW of in samenwerking met andere musea/organisaties.

 

Meer info

Felixatelier​​​ en expo

OPGELET: Stad Antwerpen neemt noodzakelijke en strikte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het Felixatelier is daarom van vrijdag 13 maart 2020 tot het einde van de Coronamaatregelen gesloten. Hier vindt u alle info met betrekking tot openingstijden

open van dinsdag tot vrijdag, van 10 tot 16 uur, gratis

Sint-Felixpakhuis, Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen 

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer