Felixatelier

Stadsarcheologie die gezien mag worden

In het Felixatelier zijn de archeologen van de stad aan het werk. Het is de plek waar vondsten en bodemstalen uit Antwerpse bodem worden verwerkt. Hier kunt u de mini-expo 'De stad is een schat' bezoeken en de gespecialiseerde bibliotheek rond archeologie raadplegen.

Waarom dit project?

Veel bewoners en bezoekers van Antwerpen hebben interesse in het verleden van de stad. Dankzij het Felixatelier hebben zij een plek waar ze heen kunnen om archeologie te ontdekken, informatie te verkrijgen of om vragen te stellen. Ook kunnen ze de archeologen van de stad aan het werk zien in het archeologisch atelier en wordt het archeologisch onderzoek van de stad meer tastbaar.

Wat gebeurt er?

Het Felixatelier is de plek waar het archeologisch erfgoed van de stad wordt onderzocht. In het atelier passen vakspecialisten  en vrijwilligers allerlei methodes toe om het bodemarchief van Antwerpen zo goed mogelijk te conserveren.

Registreren en nummeren

Alle vondsten die in het atelier terecht komen, worden zorgvuldig geregistreerd en geïnventariseerd.

Wassen

De meeste materiaalsoorten mogen na de opgraving gewassen worden. Met behulp van stromend water en een tandenborstel wordt alle zand en vuil zorgvuldig verwijderd. Zo komen er vaak prachtige versieringen en/of vormen tevoorschijn. Na het wassen worden de vondsten gedroogd in speciale droogbakken.

Puzzelen en lijmen van keramiek

De verwerking van de keramiekfragmenten gebeurt eveneens in het archeologisch atelier. Nadat de scherven genummerd, gewassen en gedroogd zijn, worden ze per context en per aardewerksoort op tafel gelegd. Op dat moment kan het puzzelen van start gaan, een werkje waarbij men letterlijk het verleden reconstrueert.

Zeven

Tijdens het veldwerk worden vaak grondmonsters genomen voor wetenschappelijk onderzoek. Alle grond die men op deze manier verzamelt, wordt in het archeologisch atelier gezeefd op drie verschillende maaswijdtes (4 mm, 2 mm en 0,5 mm). Het zeefresidu wordt nadien opgedeeld in verschillende vondstgroepen met een verschillend doel voor ogen.

Uitpikken

Het zeefresidu wordt 'uitgepikt', dit wil zeggen dat men de verschillende vondstcategorieën van elkaar scheidt. Meestal gaat het over keramiek- en glasfragmenten, stukjes bot, visresten, zaden en stukjes textiel. Dit uitpikken gebeurt onder een vergrootglas, want het zijn vaak uiterst kleine stukjes. De visresten en de zaden worden nadien naar specialisten gebracht voor natuurwetenschappelijk onderzoek. De resultaten van deze studies vertellen meer over de vegetatie en de eetgewoontes in het verleden.

Bewaren

Uiteindelijk worden de vondsten verpakt en krijgen ze een plaatsje in het onroerenderfgoeddepot van de stad in de wijk Luchtbal.

Tonen

Het Felixatelier neemt ook deel aan publieksevenementen zoals Erfgoeddag, Museumnacht, Kunstendag voor Kinderen en Dag van de Wetenschap. Daarnaast biedt het Felixatelier workshops voor kinderen tijdens de wetenschapskampen van JCW of in samenwerking met andere musea/organisaties.

Meer info

expo ‘De stad is een schat’

Het is de bedoeling is om  elke twee jaar een andere mini-expo over archeologie op te zetten. De eerste expo ‘De stad is een schat’ toont opgravingsvondsten en -beelden, een blik op wat er zoal terug te vinden is in de Antwerpse bodem

Dankzij de mini-expo ‘De stad is een schat’ is het ook gemakkelijk om publiek te informeren, te interesseren en aan te trekken. Bezoekers  kunnen ook een kijkje nemen in het archeologisch atelier.

Het Felixatelier en de mini-expo zijn elke dinsdag en woensdag gratis toegankelijk voor publiek van 10 tot 16 uur.

Praktische informatie

Felixatelier​​​
Sint-Felixpakhuis 
Oudeleeuwenrui 29
2000 Antwerpen

Het archeologisch atelier van de stad Antwerpen kreeg in november 2016 opnieuw een fysieke plaats in de stad door het Felixatelier onder te brengen in het Sint-Felixpakhuis.

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer