FAB181

De Stad Antwerpen wil de voormalige Combori-hal op Linkeroever nieuw leven inblazen. Naast ruimte voor recreatie, industrie, ambachtelijke en recreatieve activiteiten, wil de stad hier ook woningen en diensten mogelijk maken.

Waarom dit project?

Het gebouw werd opgericht begin jaren ’60 van de vorige eeuw als magazijn annex kantoorgebouw voor het bedrijf COMBORI. Tot de jaren ‘90 werd de loods tot vier keer toe verbouwd, uitgebreid en gerenoveerd. Eind jaren ‘90 werd het kantoorgedeelte gesloopt en werden de vrijgekomen gevels hersteld. Ondanks de werken bleef het beeldbepalende karakter van de hal in de wijk behouden.

Vandaag zijn er in de hal enkel culturele, recreatieve, ambachtelijke en industriële activiteiten toegestaan. Het doel is om hier ook woningen en diensten mogelijk te maken. De structuur van de hal biedt dan ook mogelijkheden om deze plek om te vormen tot een creatieve hotspot waar plaats is voor ondernemers, innovatieve, culturele en creatieve bedrijven, evenementen, diensten en woningen.

Deze uitbreiding van mogelijkheden komt ook de ruimere omgeving ten goede. vanwege de centrale ligging is de hal goed geplaatst om verbindingen te leggen tussen de woningen van Linkeroever en van de nieuwe Regattawijk enerzijds en van het Galgenweel en de site van Middenvijver anderzijds.

thumb_GRON_be_p048_luchtfoto-middenvijver_copyright_GVA_low.jpg Gazet van Antwerpen
De loods tussen Middenvijver, Galgenweel en de groene gebieden rondom.

Wat gebeurt er?

Om van de hal opnieuw een aantrekkelijk stukje stad te maken door ze een nieuwe invulling te geven, wordt een plan opgesteld: het ruimtelijk uitvoeringsplan FAB181. Een RUP is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Het bepaalt waar en hoe er in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden, maar bijvoorbeeld ook waar ruimte is voor groen en recreatie. Alle toekomstige ontwikkelingen moeten passen binnen de krijtlijnen van dit plan.

Binnen dit RUP werden enkele visies en concepten uitgewerkt:

  • Stedelijke wand langs de Blancefloerlaan

De zuidzijde van de Blancefloerlaan vormt, ter hoogte van de Regattawijk en Galgenweel Oost, een stedelijke wand. Een stedelijke wand is een aaneenschakeling van gebouwen, geplaatst op een lijn langs de straat. Deze wand dient als een buffer naar de achterliggende woonwijken op Linkeroever. De hal vormt (samen met de daaraan grenzende sporthal) een onderbreking van deze wand, gezien de bebouwing hier verder ligt van de straatkant.

  • Stadsfoyers

Deze 'onderbreking' van de wand vormt een breuk met de omgeving vanwege zijn grotere afstand tot de Blancefloerlaan, wat een verschillend aanbod aan activiteiten (economische, ambachtelijke, recreatieve, ...) aankondigt. Om dit extra te benadrukken, wordt vooraan langs de Blancefloerlaan een entree of ‘stadsfoyer’ voorzien, die dit nieuw stedelijk gebied aankondigt. Ook langs de zijde van de Aalscholverlaan kan dit worden benadrukt, zij het op een ‘zachtere’ wijze. De entrees of ‘stadsfoyers’ vormen een overgang tussen privaat en publiek, waar ontmoeting en beleving mogelijk is.

  • Horizontale en verticale doorsteken

Zowel horizontaal als verticaal zijn doorsteken wenselijk. Deze verbinden verschillende buurten en maken van de hal een centrale plek binnen de ruimere omgeving. De verticale doorsteken verbinden de bestaande groene gebieden langs Galgenweel en Middenvijver. Ook horizontaal zijn er mogelijkheden om verbindingen de maken. Zo ligt de hal op het kruispunt tussen het woonweefsel van de Regattawijk enerzijds en het woonweefsel ter hoogte van Galgenweel Oost anderzijds.

  • Herkenbaarheid en identiteit

De structuur van de hal biedt mogelijkheden om met verdiepingen te werken, wat  een uitgesproken voorkant langsheen de Blancefloerlaan en Aalscholverlaan tot uiting kan laten komen. Verder blijft de bestaande kenmerkende structuur van de hal behouden. 

Binnenin de hal kan er een nieuw, publiek toegankelijk plein ontstaan door open ruimte te maken. Dit plein kan dienen als centrum waarrond culturele en publiek toegankelijke activiteiten kunnen ingericht worden. Dit kan eveneens bijdragen tot de nieuwe identiteit van de hal.

thumb_07_Combori_03.jpg Lucid
Het uitgesproken architecturale karakter van de voormalige Combori-loods.

Wie werkt eraan mee?

Het plan voor de herontwikkeling van de hal werd opgemaakt door de stad Antwerpen. De herontwikkeling van de hal zal uitgevoerd worden door projectontwikklaar Vooruitzicht, eigenaar van de hal.

Meer informatie

Meer juridische informatie over RUP FAB181 vindt u hier.

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer