Emissie-inventaris

Emissie-inventaris 2017
Emissie-inventaris stad Antwerpen 2017

Dit rapport bevat de emissie-inventaris van 2017 betreffende de uitstoot van broeikasgassen (CO2, CH4 en N2O) op grondgebied van de stad Antwerpen volgens de scope van Covenant of Mayors.

30 september 2015
Klimaatplan 2015

Dit klimaatplan heeft als scope 2015-2020. De stad wil zowel klimaatverandering voorkomen als maatregelen nemen om de negatieve effecten ervan te beheersen. Het Klimaatplan Antwerpen 2015-2020 werd in oktober 2015 goedgekeurd.

31 december 2014
Emissie-inventaris 2015

De inventaris van 2015 werd goedgekeurd en gepubliceerd.

2012
Emissie-inventaris 2012

De Burgemeestersconvenant vraagt om metingen uit te voeren in de sectoren waarop het stedelijk beleid impact heeft. In 2012 volgt het eerste rapport van de emissie-inventaris.

2011
Goedkeuring Antwerpse klimaatplan

Het Antwerpse klimaatplan werd in juni 2011 goedgekeurd. Dit was het eerste klimaatplan in de Benelux.

2009
Ondertekening Burgemeestersconvenant 2009

Als een van de eerste steden ondertekende Antwerpen begin 2009 het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors). Daarin engageren Europese steden zich om tegen 2020 minstens twintig procent minder CO2 uit te stoten.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer