Eksterlaer

POLO Architects - Veelaert Architecten
Najaar 2018
Eerste bewoners sociale woningen

De eerste bewoners van de sociale koop- en huurwoningen nemen hun intrek.

Najaar 2017
Eerste bewoners

De eerste bewoners nemen hun intrek in de woningen aan Eksterlaar en de volgende fase van grondgebonden woningen start.

Zomer 2017
Start aanleg park

De aanleg van het park start, net zoals de verkoop van de parkappartementen.

Januari 2017
Start bouw sociale woningen

De bouw van de sociale koop- en huurwoningen aan de Kerkhofweg start.

December 2016
Start bouw woningen en wijkappartementen

De bouw van nieuwe woningen en wijkappartementen en een ondergrondse parkeergarage start.

April 2016
Start wegeniswerken

De wegeniswerken en de bouw van de eerste woningen aan de straat Eksterlaar starten.

2015
Eerste bouwvergunningen

De eerste bouwvergunningen zijn bekomen voor fase 1. Het terrein wordt ingericht als werfzone en de archeologische opgravingen worden voortgezet.

2014
Start archeologische onderzoeken

De archeologische onderzoeken starten, het terrein wordt afgesloten als werfzone en wordt bouwklaar gemaakt.

2012
Verkavelingsvergunning

De verkavelingsvergunning wordt toegekend.

Eind 2009
Verhuis volkstuinen

Een 120-tal volkstuinen verhuizen naar het nabijgelegen Drakenhof.

2001 - 2009
Planproces, ontwerp en interactie

Het planproces vindt plaats in samenspraak met de stad, het ontwerp van de verkaveling wordt gemaakt en er vindt interactie met de buurt plaats.

2001
Overeenkomst met ontwikkelaar

De stad Antwerpen sluit een overeenkomst met private ontwikkelaar PX3 Development, nu Vooruitzicht nv.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer