Eksterlaer

POLO Architects - Veelaert Architecten

Een nieuwe woonwijk voor jong en oud rond een centraal park in Deurne

Eksterlaer in Deurne-Zuid ligt tussen de Dascottelei, de straat Eksterlaar, de Herentalsebaan en de Kerkhofweg. Het wordt een nieuwe autoluwe woonwijk met ongeveer 580 wooneenheden, buurtwinkels en een publiek park van ongeveer 3 hectare met een grote waterpartij. Het project Eksterlaer is 15 hectare groot. Ongeveer de helft daarvan wordt openbaar domein. Het project wordt in 7 fases uitgevoerd en zal langer dan 10 jaar duren.

Waarom dit project?

Er is veel nood aan betaalbare woningen met voldoende openbare ruimte op een aantrekkelijke locatie in de stadsrand. Vooruitzicht nv en de stad Antwerpen waren samen eigenaar van een aangesloten perceel grond van 15 hectare, dé opportuniteit om betaalbare woningen en openbare ruimte te realiseren in Deurne-Zuid.

undefined

Verkavelingsplan Eksterlaer

Wat gebeurt er?

Eksterlaer wordt een nieuwe woonwijk met ongeveer 580 wooneenheden, zowel huizen met tuin als appartementen, waarvan er minimaal 65 voorzien zijn voor sociale huisvesting. Er komt een publiek park van ongeveer 3 hectare met een grote waterpartij met brug. Voor de kinderen komen er sport- en spelvoorzieningen. Ook zijn er in totaal 14 commerciële ruimtes op buurtniveau mogelijk, zoals een kapper, dagbladhandel, of tandarts. Er komt ook een woonzorgcentrum en assistentieflats.

undefined POLO Architects - Veelaert Architecten

Toekomstbeeld woningen Eksterlaer

In fase 1 wordt het openbaar domein langs de Constant Jorislaan en de straat Eksterlaar aangelegd, en worden de eerste huizen gebouwd. Een deel van het gebied werd in afwachting van bouwwerken kosteloos ter beschikking gesteld van de buurt. Er is al een voorlopige school geopend op de grond langs de Kerkhofweg, die gratis ter beschikking gesteld wordt door Eksterlaer nv. Onlangs werd ook een perceel grond uit het projectgebied verkocht zodat de school aan de Herentalsebaan, grenzend aan het projectgebied, daar kan uitbreiden. De verkoop van de huizen is sinds het voorjaar van 2016 in volle gang. Begin 2017 is Woonhaven aan de andere kant van de site, langs de Kerkhofweg, ook met de bouw van huizen gestart. In de zomer van 2017 is de verkoop van de parkappartementen gestart, net zoals de aanleg van het park. De eerste huizen worden opgeleverd in november 2017, zodat binnenkort de eerste bewoners mogen worden verwacht.

undefined POLO Architects - Veelaert Architecten

Toekomstbeeld openbaar domein Eksterlaer

Wie werkt eraan mee?

Het ontwerp van de site Eksterlaer en de bouw van de woningen wordt gerealiseerd door Vooruitzicht nv, Matexi en Woonhaven, in nauwe samenspraak met AG VESPA. Het openbaar domein wordt ontworpen door POLO Architects, in samenspraak met de stad. De woningen aan de straat Eksterlaar en de appartementen in het park worden ontworpen door POLO Architects en Veelaert Architecten. De sociale huur- en koopwoningen, aan de Kerkhofweg en de nieuwe Vuurwerkstraat, zijn ontworpen door Van Belle & Medina Architects.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer