Ekeren centrum

François De Heel

Ekerse troeven versterken

Ekeren werkt aan een groene, leefbare en gezinsvriendelijke districtskern. Zowel voor huidige bewoners en handelaars, als voor bezoekers en potentiële bewoners moet de stedelijke kern aangenaam, aantrekkelijk en goed bereikbaar zijn. Om dit te verwezenlijken, werd een toekomstvisie opgesteld.

Waarom dit project? 

De stad Antwerpen en het district Ekeren willen op basis van een goed uitgedachte, ruimtelijke visie het dorpscentrum van Ekeren versterken. De ambitie is om van de stedelijke kern een aangenaam, aantrekkelijk en beter bereikbaar centrum te maken.

Hiervoor maakten ze een visiedocument op. De richtlijnen in dit document, of masterplan Ekeren-Centrum, werkt de stad samen met district Ekeren stap voor stap uit in een actieplan.

Wat gebeurt er? 

Van ruwe schets naar actieplan

De stad en district Ekeren hebben de troeven en noden van het centrum van Ekeren in kaart gebracht. Het hele centrumgebied van Ekeren werd onderzocht, met in het bijzonder de omgeving van de kerk, Markt, het Kristus Koningplein, het begin van de Kloosterstraat en de verbindingen tussen de omliggende groene ruimten. Hiervoor werd meermaals ten rade gegaan bij de buurt. Verschillende ontwerpvoorstellen  werden uitgewerkt en voorgelegd aan de bewoners van Ekeren.

Het document, het masterplan voor Ekeren-Centrum, is een ruwe schets die de grote lijnen voor verdere ontwikkeling vastlegt. Het eindbeeld is het ideale toekomstbeeld voor Ekeren-Centrum waar op lange termijn naartoe wordt gewerkt. Het masterplan stelt concrete acties voor om dit eindbeeld te versterken en te bereiken.

District met een groene, leefbare, goed bereikbare kern

Het masterplan wordt opgebouwd op basis van vier figuren die de troeven van Ekeren versterken en de kwaliteit en het gebruik van de openbare ruimte verbeteren:

- een centrumfiguur: een dynamisch winkelcentrum waar het aangenaam vertoeven is;
- een groene figuur: de groene zones die er nu al zijn, worden nog versterkt en met elkaar verbonden;
- het fijnmazig netwerk: vlotte en veilige doorsteken voor fietsers en voetgangers;
- een bereikbaar centrum: doorgaand zwaar verkeer wordt geweerd, maar het centrum is vlot bereikbaar voor wie er moet zijn.

Wie werkt eraan mee?

Om deze visie voor het centrum van Ekeren op te stellen en in een latere fase om te zetten in de praktijk, werkt de stad nauw samen met het district Ekeren.

Meer info

Meer juridische info over dit project vindt u op www.antwerpen.be.

 

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer