Droogdokkeneiland

Stad Antwerpen
30/09/2018
Opening Belvédère

Op 30 september 2019 opende de Belvédère met een groot feest.

2018
Aanleg van de definitieve Droogdokkenweg

In de loop van 2018 wordt gestart met de aanleg van de definitieve Droogdokkenweg als noord-zuidverbinding voor gemotoriseerd verkeer.

Daarna, afhankelijk van het afronden van de werf voor de Royerssluis, volgt de aanleg van de nieuwe Sigmadijk, de natuurlijke getijdenoever en de rest van de tussenliggende parkzone, zo’n 8 hectare met een fijn netwerk van paden, stadsmeubilair, verlichting en verschillende speelzones. 

2018
Aanplanting bomen

In het voorjaar van 2018 krijgen 65 nieuwe iepen hun stek op de Belvédère.

2017
Aanleg van de Belvédère

In 2017 wordt er gestart met de aanleg van de Belvédère en een parking voor 90 wagens.

2016
Goedkeuring definitief ontwerp Droogdokkenpark

In het voorjaar van 2015 wordt een definitief ontwerp van het park opgemaakt. De stad keurt dit goed in 2016.

2013
Goedkeuring voorontwerp Droogdokkenpark

De stad keurt het voorontwerp voor het Droogdokkenpark goed.

2011
Toewijzing studieopdracht

De studieopdracht voor het droogdokkeneiland wordt toegewezen aan aan het ontwerpteam Van Belle en Media Architects en Vogt Landscape Architects. 

2010
Definitief masterplan

Het definitieve masterplan Scheldekaaien is klaar. Dat is een plan waarin de Scheldekaaien zijn opgedeeld in 7 deelgebieden.

2009
Lancering website Onze Kaaien

Inspraak met lancering website Onze Kaaien, tafelgesprekken en het KAAiLAND-festival.

2007-2010
Voortraject

Er vindt een voortraject plaats gebaseerd op veel inspraak, overleg en studie.

2005
Update Sigmaplan

De huidige waterkeringsmuur moet 90 centimeter hoger worden (2,25 meter boven de Blauwe Steen).

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer