Districtshuis Ekeren

François De Heel

Na een grondige opknapbeurt zal het 450 jaar oude kasteel Veltwijck weer schitteren.

Het U-vormige Kasteel Hof van Veltwijck, met hoektorens en binnenkoer, is in traditionele bak- en zandsteenstijl opgebouwd in de 16e eeuw. De tweede verdieping aan de zuidkant van het gebouw werd in 1905 toegevoegd. Het kasteel is het laatst overgebleven Hof van Plaisantie in Ekeren. De lusthoven werden gebruikt als buitenverblijf nabij de grote handelssteden door koopleden en rijke patriciërs. In de loop van de eeuwen werd het gebouw regelmatig gerenoveerd en aangepast.

Het kasteel ligt in het domein Hof van Veltwijck. Het kasteelpark is aan de voorkant afgesloten door het poortgebouw en aan de zuidzijde door de Donkse Beek. De hofgrachten van vroeger zijn verdwenen. Enkel de vijver die het historische bouwwerk omringt en één sluis uit 1861 blijven over. 

Momenteel vervult het kasteel de functie van districtshuis.

Waarom dit project?

De districtshuizen zijn belangrijk voor een goede dienstverlening naar de bewoners. Daarom investeert de stad in renovatie- en verbeteringswerken.

Door het waardevol historisch patrimonium goed te bewaren en te onderhouden kunnen toekomstige generaties er ook van genieten.

Wat gebeurt er?

De werken zullen in hoofdzaak gebeuren aan de buitenzijde van het hoofd- en poortgebouw.

  • Het herstellen en reinigen van de gevel en de grachtomwallingen, werken aan de regenwaterafvoer en de restauratie van de daken staan op de planning.
  • Er komen duivenweringen en het buitenschrijnwerk wordt onder handen genomen.
  • Het  17e eeuwse uurwerk van het poortgebouw krijgt een opknapbeurt. Door de restauratie van het gesmeed torenuurwerkmechanisme kan de originele werking met gewichten opnieuw in gebruik worden gesteld.

Wie werkt eraan mee?

De stad Antwerpen stelde Patrick Heylen & architectenbureau K. Beeck bvba aan voor de opmaak van het restauratiedossier.

Het torenuurwerk in het poortgebouw is gerestaureerd. | Kioni Papadopoulos

Districtshuis Ekeren en domein Hof van Veltwijck - © François De Heel

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer