Districtenroute

Snelste fietsroute van district naar district

De districtenroute bundelt snelle en veelgebruikte fietsverbindingen in en tussen de districten Het is eigenlijk het grotere broertje van het Ring-fietspad. De route loopt van Petroleum Zuid door Hoboken, Wilrijk, Berchem, Mortsel, Borgerhout, Deurne, Schoten en Merksem tot aan de Luchtbal.

 

Waarom dit project?

De Districtenroute ligt tussen de Ring en de Krijgsbaan (R11) en is zo’n 20 km lang. De route sluit de veelgebruikte fietsverbindingen in en tussen de districten op elkaar aan. Het zijn de snelste en meest logische route voor de fietser. Daardoor lopen ze meestal langs drukke wegen (historische steenwegen die bijvoorbeeld van centrum naar centrum lopen).Op deze routes zorgen we voor veilige en comfortabele fietspaden.

De route is niet bewegwijzert en maakt deel uit van het Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk van de provincie Antwerpen. Dit zijn routes die de woonkernen verbinden met attractiepolen zoals dorpskernen, winkelcentra, sportcentra, culturele centra, scholen en bedrijventerreinen.

Wat gebeurt er?

Missing links Districtenroute

In de loop van 2018 en 2019 werkte Lantis (het vroegere Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)) 7 missing links weg op de huidige districtenroute.

Uitgevoerd

  • Fietspad Berkenrijslaan in Wilrijk
  • Fietspad Groenenborgerlaan in Wilrijk
  • Fietspad Ringlaan in Wilrijk
  • Fietspad Vosstraat in Berchem/Deurne/Borgerhout - kant luchthaven
  • Fietspad Bremweide in Deurne
  • Fietspad E. Steursstraat in Schoten
  • Fietspad Winkelstap in Merksem

Fruithoflaan

Sinds 5 oktober ligt er in de groene middenberm van de Fruithoflaan een dubbelrichtingsfietspad. Hierbij zijn het  maximaal het aantal waardevolle bomen in de straat behouden.

Ook de voetgangersoversteken zijn veiliger geworden door de rijbaan plaatselijk te versmallen naar één rijstrook. Door de aanleg van het fietspad in de middenberm, blijft het autoverkeer wel over 2 x 2 rijstroken beschikken tussen de kruispunten. Ook het aantal parkeerplaatsen is behouden.

Ruimtevaartlaan

In de Ruimtevaartlaan is de zwarte asfalt vervangen door de typische rode asfalt van de huidige fietspaden. Op de bestaande verkeersdrempels is de fietsstraat doorgetrokken in rode betonstraatstenen.  Ook de voetpaden zijn volledig vernieuwd en aan het kruispunt met de Luchtvaartstraat is een voetpaduitstulping met enkele nieuwe bomen gemaakt . De huidige parkeerplaatsen blijven behouden in hun huidige staat.

Luchtvaartstraat en Alfred Oststraat

Aansluitend op de Ruimtevaartlaan zijn ook de Alfred Oststraat en de Luchtvaartstraat ingericht als fietsstraat. Het huidige zwarte asfalt van de rijbaan is vervangen door het typische rode asfalt van fietspaden. Zowel de Alfred Oststraat, als het deel van de Luchtvaartstraat tot aan de Ruimtevaartstraat, zijn enkelrichting voor het autoverkeer naar de Vosstraat toe geworden. Automobilisten mogen de fietsers niet inhalen en mogen er niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur. 

De kruispunten Alfred Oststraat – Luchtvaartstraat en Luchtvaartstraat – Ruimtevaartlaan is verhoogd aangelegd met bredere voetpaden en op de hoeken ruimte voor in totaal een 15-tal nieuwe bomen. De kruispunten zijn geen onderdeel van de fietsstraat, de fietser heeft geen voorrang op het verkeer uit de zijstraten.

Wie werkt eraan mee?

Voor de aanleg van de districtenroute werken de stad Antwerpen, de betrokken districten en Lantis nauw samen. 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer