Scheldebrug

stad Antwerpen

Met het oog op een modal shift waarbij nog slechts 50% van de verplaatsingen met de wagen zou gebeuren, is een vlotte connectie voor zachte weggebruikers nodig tussen linker- en rechteroever. Een Scheldebrug brengt beide oevers dichter, vlotter en comfortabeler bij elkaar. 

Impressie van een brug over de Schelde. | Overdering

 

Waarom dit project?

Met het oog op een modal shift waarmee nog slechts 50% van de verplaatsingen met de wagen zou gebeuren, is een vlotte verbinding nodig tussen linker- en rechteroever. Een Scheldebrug ter hoogte van de Kennedytunnel, die beide oevers dichter, vlotter en comfortabeler bij elkaar brengt, biedt hier een antwoord op. De brug is ook het sluitstuk van het fietsnetwerk op rechter- en linkeroever. Zo kan men op nog geen 20 minuten ononderbroken fietsen van het stadsdeel Linkeroever tot het Centraal Station en verbindt de Scheldebrug de fietsostrade vanuit Gent met Antwerpen.

Op de rechteroever komt de brug uit op het Scheldebalkon. In het concept uitgetekend door Team Zuid gaf het balkon een panoramisch uitzicht over de Schelde, de kaaien en Park Knoop Zuid en was er in de hoge, overdekte ruimte onder het balkon ruimte voor allerlei evenementen zoals een markt, een sportmanifestatie of muziekoptredens. 

Het balkon langs de Schelde werkt als bijzondere plek tussen de Scheldebrug en de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid. Hier komt een groene parkruimte, met een beperkte bebouwing, spelaanleidingen, groen en buurtvoorzieningen, en maakt zo de verbinding met de kaaivlakte aan Sint-Andries en Zuid. Samen met de heraanleg wordt ook hier de oude kaaimuur gestabiliseerd en de waterkering verhoogd om overstromingen in de toekomst te vermijden. De kaaivlakte loopt vanuit de woonwijk Nieuw Zuid zachtjes omhoog tot aan de Schelde waar de gebruikers een prachtig zicht hebben over het water. 

Zicht op een brug over de Schelde vanop het water. | Team West

Op de linkeroever sluit de brug aan op het bestaande en toekomstige netwerk van fietspaden en de herinrichting van de Scheldeboorden van Burcht tot de grens met Zwijndrecht boven Blokkersdijk.

Wat gebeurt er?

Vandaag werken alle partners samen aan een projectdefinitie voor dit project. De projectdefinitie brengt de haalbaarheid en alle technische aspecten in kaart. Ook de voorkeuren voor de inrichting en het gebruik voor de Scheldebrug, het Scheldebalkon en de Scheldekaaien worden mee opgenomen.

Deze projectdefinitie is gebaseerd op de concepten die Team West en Team Zuid samen met u hebben uitgetekend voor de Scheldebrug en het Scheldebalkon. Voor de inrichting van de Scheldekaaien Nieuw Zuid is de basis het masterplan Scheldekaaien. Daarnaast zijn er nog de voorwaarden uit het Sigmaplan, het Vlaamse plan voor een overstromingsveilige Scheldevallei.  Ook moeten scheepvaart en pleziervaart mogelijk blijven.

Uw stem is belangrijk bij het opstellen van de projectdefinitie. Op de Brugdagen in juni - 12, 15 en 19 juni -  kon u uw ideeën geven over wat u wilt  doen op de brug, het balkon en de kaaien. Zo snel mogelijk de Schelde oversteken of rustig naar de boten kijken? Gezellig komen picknicken aan het water of toch liever op café? Rustig gaan wandelen in het groen of gezellig naar de markt gaan? Tot midden augustus kon ook iedereen de online enquête invullen en zo zijn ideeën meegeven aan de toekomstige ontwerpers.

Internationale ontwerpwedstrijd

Op basis van de projectdefinitie gaan we samen met u op zoek naar een ontwerpteam voor de brug en haar omgeving. Eens de projectdefinitie op punt staat leggen we ze in het najaar van 2019 terug aan u voor. Daarna kunnen ontwerpteams via een internationale ontwerpwedstrijd hun voorstellen indienen. Op dat moment kan u aangeven wat u goed of minder goed vindt aan de voorgestelde ontwerpen.

Schrijf u hier in op de digitale nieuwsbrief over de Scheldebrug.

Wat met de Oosterweelverbinding op linkeroever?

De werken aan de Oosterweelverbinding op de linkeroever zijn vandaag volop bezig en zullen, naar alle verwachtingen, nog bezig zijn bij de start van de bouw van de Scheldebrug. Het is daarom belangrijk dat beide ontwerpteams met elkaar overleggen voor de aansluiting van de brug op het fietsnetwerk van linkeroever. 

Wie werkt er aan mee?

Het concept voor de Scheldebrug is uitgetekend door Team West, dit team bestaan uit DE URBANISTEN – OMGEVING – COBE – YELLOW WINDOW. Het concept voor het Scheldebalkon is uitgetekend door Team Zuid, dit team bestaan uit AGENCE TER – TVK – ARCADIS –UAntwerpen, INTERBORO. Beide teams hebben tussen september 2017 en mei 2018 overlegd met organisaties, verenigingen en burgers uit hun zone  om samen tot dit resultaat te komen. 

Het masterplan Scheldekaaien is opgemaakt door het ontwerpbureau PROAP/WIT/D-RECTA/IDROESSE en kwam eveneens tot stand na een doorgedreven participatie van de Antwerpse bevolking.

De projectdefinitie wordt uitgewerkt door de Stad Antwerpen, AG VESPA en De Vlaamse Waterweg nv. Ze worden hierin ondersteund door de studiebureaus SBE en Omgeving. Via de brugdagen werkt u ook mee aan deze projectdefinitie.

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer