Scheldebrug

stad Antwerpen

Brugdagen verslag

Dit moment is afgelopen.

Na drie brugdagen hebben we al heel wat ideeën verzameld voor de mogelijke invulling van de Scheldebrug, het Scheldebalkon en de Scheldekaaien Nieuw Zuid. In totaal mochten we een kleine 250 mensen verwelkomen.

Wat zijn de volgende stappen?

De resultaten van de enquêtes worden mee verwerkt in de projectdefinitie. De projectdefinitie somt alle technische voorwaarden op waaraan de brug moet voldoen. Ook het haalbaarheidsonderzoek is hier een onderdeel van. Zo moet onder andere de scheepvaart steeds mogelijk blijven op de Schelde. 

De projectdefinitie is gebaseerd op de concepten die Team West en Team Zuid samen met u hebben uitgetekend voor de Scheldebrug en het Scheldebalkon. Voor de inrichting van de Scheldekaaien Nieuw Zuid is de basis het masterplan Scheldekaaien. Daarnaast komen er nog voorwaarden uit het Sigmaplan, dat de stad Antwerpen ook in de toekomst tegen overstromingen zal beschermen.

Op basis van de projectdefinitie gaan we samen met u op zoek naar een ontwerpteam voor de brug en haar omgeving. Eens de projectdefinitie op punt staat leggen we ze in het najaar van 2019 terug aan u voor. Daarna kunnen ontwerpteams via een internationale ontwerpwedstrijd hun voorstellen indienen. 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer