Ringpark West

Lantis

Geluidsbermen en -schermen verminderen de geluidsoverlast voor de bewoners van Linkeroever en Zwijndrecht. Een nieuw fietsnetwerk zorgt voor een vlotte verbinding met rechteroever en de haven.

 

Met bermen en geluidsschermen, vermindert Ringpark West sterk de geluidsimpact van de autosnelwegenter hoogte van Zwijndrecht, Burcht en Linkeroever. Hierdoor worden de omliggende groengebieden opnieuw aangename plekken. Een performante fietsnetwerk doorheen het Ringpark, van aan de toekomstige Scheldebrug tot aan de nieuwe Oosterweeltunnel, verbindt linkeroever met rechteroever en de haven. Het vervolledigen van het fietsnetwerk levert een belangrijke bijdrage aan de modal split voor de Antwerpse regio. 

Waarom dit project?

Tussen september 2017 en mei 2018 zijn zes ontwerpteams samen met u aan de slag gegaan om projecten uit te werken die de leefbaarheid rond de Antwerpse Ring verhogen. Het Ringpark West is één van deze leefbaarheids- en overkappingsprojecten die we nu gaan realiseren.

Ringpark West combineert de gekozen ringprojecten ‘Stille Bermen Zwijndrecht en Linkeroever’ en een gedeelte van ‘Voltooien fietsnetwerk’ Team Intendant
Ringpark West combineert de gekozen ringprojecten ‘Stille Bermen Zwijndrecht en Linkeroever’ en een gedeelte van ‘Voltooien fietsnetwerk’

De overkapping van de Ring kan slechts slagen als we een modal shift kunnen realiseren, waarbij nog slechts 50% van de verplaatsingen gebeurt met de wagen. Dit betekent investeren in een performant fietsnetwerk. Linkeroever en Zwijndrecht vormen hierin een belangrijke schakels. In een eerste fase worden de grote verbindingen en aansluitingen, zoals de verbinding tussen het fietspad van de Oosterweeltunnel tot aan de fietsbrug over de Schelde, gerealiseerd. 

Met de aanleg van geluidsbermen en –schermen van minimaal 8 meter hoog wordt de geluidsoverlast in de omgeving sterk vermindert. Zo reduceren ze op korte termijn de lucht- en geluidsoverlast voor de omwonenden. Aan de kant van de snelweg krijgt de berm een steile wand. Aan de andere kant komt een zachtere helling, die beplant kan worden. Op plaatsen waar geen berm aangelegd kan worden, komt een scherm. 

Wat gebeurt er?

In de loop van 2019 werkten de overheden, namelijk stad Antwerpen en Lantis, in samenspraak met de burgerbewegingen, Team West en de intendant, verder aan de optimalisatie van de plannen. Zo kunnen de werken samen of vlak na de aanleg van de Oosterweelverbinding Linkeroever uitgevoerd worden. 

Voor Ringpark West is nu een ontwerpteam aangesteld: DE URBANISTEN-OMGEVING-COBE gaat hier aan de slag. Net zoals bij ‘Over de Ring’ gaat het ontwerpteam bij hun voorbereidingen nauw samenwerken met de buurten, wijken en gebruikers. In het voorjaar van 2020 vindt een startmoment met de buurten plaats.

Volgende stappen:

  • Definitief ontwerp: uitwerking naar een uitvoerbaar plan 
  • Aanvragen omgevingsvergunning voor de finale plannen in de loop van 2021
  • Uitvoering Ringpark West samen of vlak na de infrastructuurwerken Oosterweel Linkeroever in de loop van 2022.

Wie werkt er aan mee?

Alle vijf de ontwerpteams uit ‘Over de Ring’ werden uitgenodigd om een offerte in te dienen voor de uitwerking van het Ringpark West.  Het team DE URBANISTEN-OMGEVING-COBE gaat hier aan de slag. Dat team heeft ook tijdens de eerste ontwerpfase deze zone opgevolgd.

Zowel de stad Antwerpen als de gemeente Zwijndrecht zijn hier nauw bij betrokken. Lantis, het vroegere Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, werkt nauw samen met het team, zowel tijdens het ontwerpen als tijdens de uitvoering. Zo kan de uitvoering maximaal afgestemd worden op de reeds lopende werken voor de Oosterweelverbinding op Linkeroever.

De concepten voor dit Ringpark zijn uitgetekend door Team West, dit team bestaan uit DE URBANISTEN – OMGEVING – COBE –. Het ontwerpteam heeft tussen september 2017 en mei 2018 overlegd met organisaties, verenigingen en burgers uit Zone West om samen tot dit resultaat te komen.

Uw stem in het ontwerp

In 2020 gaat het nieuwe ontwerpteam aan de slag om de huidige plannen technisch verder uit te werken om nadien een omgevingsvergunning aan te vragen.  Net zoals bij Over de Ring wordt u, als buurtbewoner of als gebruiker, op de hoogte gehouden bij de verdere uitwerking. 

Hier online vindt u ook meer informatie terug. Iedereen kan zich ook inschrijven op de nieuwsbrief en de verschillende stappen zo in de mailbox volgen.

Nieuwsbrief Ringpark West

Inschrijven

Meer info

Heeft u nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via ringparkwest@degroteverbinding.be

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer