Ringpark Noordkasteel

Overdering

Nieuwe invulling voor de SAMGA-site

Door een nauwe samenwerking tussen de intendant, de betrokken overheden en de burgerbewegingen kan bij de bouw van de Oosterweelverbinding het natuurgebied aan het Noordkasteel grotendeels behouden blijven. Ook het historisch meest waardevolle deel van de SAMGA-silo’s wordt zo behouden. Voor de delen die niet behouden worden, is een sloopvergunning aangevraagd.

De intendant, de betrokken overheden - waaronder de stad Antwerpen, het Havenbedrijf en Vlaanderen -  en de burgerbewegingen hebben de Oosterweelknoop, het op- en afrittencomplex ter hoogte van het Noordkasteel, verder geoptimaliseerd. Hierdoor kan een deel van de Samga-site en het natuurgebied rond het Noordkasteel behouden blijven. 

Het oudste Sagma-gebouw, graansilo A  - te herkennen aan de bakstenen gevel – dateert uit 1895 en blijft behouden. Voor het betonnen vlaksilogebouw C, het kantoorgebouwtje en graansilo B, heeft Lantis (de vroegere Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) een sloopvergunning aangevraagd. Hiervoor loopt het openbaar onderzoek van 26 juli tot en met 25 augustus 2019 (zie hieronder voor meer info). Na het toekennen van een vergunning worden deze onderdelen begin 2020 afgebroken.

Google maps
Overzicht van de te behouden en de te slopen gebouwen op de SAMGA-site.

Openbaar onderzoek

Van 25 juli tot en met 23 augustus 2019 loopt het openbaar onderzoek rond de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de sloop van een deel van de SAMGA-site. U kan de vergunning op twee manieren raadplegen:

  • Via het omgevingsloket | publiek loket, zoek op nummer 2019089855.
  • Aan het loket van de afdeling vergunningen van de stad Antwerpen, - Hiervoor maakt u een afspraak via www.antwerpen.be/afspraak, kies "bouwen en verbouwen" en dan "inkijken openbaar onderzoek".

Alle info over een openbaar onderzoek en hoe u hierop kan reageren, kan u terugvinden op www.antwerpen.be onder ‘Openbaar onderzoek omgevingsvergunning’. 

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer