Ringpark Lobroekdok

Na de afbraak van het viaduct van Merksem en het ondergronds brengen van de snelweg ontstaat er een unieke kans om met een uitgestrekt park de omliggende wijken met elkaar te verbinden. Rond dit Ringpark Lobroekdok ontstaan kansen voor nieuwe stadsontwikkelingen zoals woningen, voorzieningen en bedrijvigheid.

 

Waarom dit project?

Tussen september 2017 en mei 2018 zijn zes teams samen met u aan de slag gegaan om projecten voor te stellen die de leefbaarheid rond de Antwerpse Ring sterk verhogen. Het Ringpark Lobroekdok is een van die leefbaarheids- en overkappingsprojecten dat we nu gaan realiseren. 

thumb_Ringpark Lobroekdok-100.jpg De Grote Verbinding
Ringpark Lobroekdok combineert de gekozen ringprojecten ‘Kap Dam’, ‘Kap Sportpaleis’ en ‘Bermenlandschap Albertkanaal’.

De afbraak van het viaduct van Merksem en een overkapping ter hoogte van wijk Dam en het Sportpaleis creëert ruimte voor een Ringpark tot aan de oevers van het Albertkanaal. Het Ringpark biedt een antwoord op het groentekort in de wijken Kronenburg en Dam, zorgt voor een groene verbinding met Merksem en opent het al aanwezige water voor sport en recreatie. Wijken die vandaag met hun rug naar de Ring staan, kunnen een nieuw uitzicht krijgen naar het Ringpark.

Groene uitlopers tot in de wijken Dam, Kronenburg en Oude Bredabaan verbinden maar geven ook ruimte aan verschillende wijkfuncties zoals sportvelden, speeltuinen, een jeugd- en wijkhuis, buurtpleintjes of volkstuinen. Aan de randen van het Lobroekdok kunnen verschillende vormen van watersport en recreatie een plekje vinden.

Aan het Sportpaleis kunnen voor en na een concert muziekliefhebbers verzamelen op het evenementenplein op de overkapping. Langs de kades van het Albertkanaal zorgen groenzones met wilde en ruwe natuur voor de ontbrekende puzzelstukken in de ecologische structuur van Antwerpen. Bezoekers kunnen er genieten van een spectaculair vergezicht over het water en de stad.

Wat gebeurt er?

Vandaag werken alle partners samen aan een projectdefinitie voor de inrichting van het Ringpark Lobroekdok. In een projectdefinitie staan alle voorwaarden waaraan een ontwerp moet voldoen. Die projectdefinitie is gebaseerd op de concepten die Team Noordoost samen met u heeft uitgetekend voor het bermenlandschap langs het Albertkanaal en de groene overkappingen aan wijk Dam en het Sportpaleis.  

Volgende stappen:

  • Aanstellen ontwerpteam: wedstrijd onder de teams uit de vorige fase, onder leiding van de intendant.
  • Voorontwerp: vastleggen grote lijnen toekomstige inrichting, zoals de ligging van een fietspad, een speeltuin of een ecologische verbinding.
  • Uitvoering werken Oosterweel en de bouw van de overkapping.
  • Definitief ontwerp: uitwerking van het voorontwerp naar een uitvoerbaar plan na de realisatie van dit deel van de Oosterweelverbinding.

Wat met de Oosterweelverbinding?

Eerst bouwt Lantis de Oosterweelverbinding en de overkapping ter hoogte van wijk Dam en het Sportpaleis. 

Nadien worden de kappen, samen met de bermen, ingericht als park en nieuwe verbinding over de Ring. Langs de kant van de stad geeft dat nieuwe park de kans om de huidige wijken een levendige nieuwe rand te geven die uitkijkt over het park. Het gekozen ontwerpteam zal daarvoor samenwerken met het studieteam, de ingenieurs en de ontwerpers bij Lantis.  Zo worden de ontwerpen voor de onderliggende infrastructuur en de bovenliggende inrichting maximaal op elkaar afgestemd.

Wie werkt er aan mee?

Het concept is uitgetekend door Team Noordoost. Dat team bestaat uit ORG – ARUP – COMMON GROUND – DELTARES. Het ontwerpteam heeft tussen september 2017 en mei 2018 overlegd met organisaties, verenigingen en burgers uit Zone Noordoost om samen tot dit resultaat te komen. 

Uw stem in het ontwerp

In 2020 gaat het nieuwe ontwerpteam aan de slag om de huidige concepten uit te werken naar uitvoerbare plannen. Net zoals bij Over de Ring bent u, als buurtbewoner of als gebruiker, de échte expert in dit gebied en zal het ontwerpteam opnieuw uw hulp inroepen. 

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer