Ringpark het Schijn

Een overkapping maakt van Deurne en Borgerhout échte buren. Hier kan een nieuw stukje stad groeien.

 

Door hier de Ring te overkappen, worden Deurne Noord en Borgerhout met elkaar verbonden. Rond dit Ringpark het Schijn ontstaan kansen voor nieuwe stadsontwikkelingen zoals woningen, voorzieningen en bedrijvigheid. Dit Ringpark ligt op een strategische locatie vlak bij de openbarevervoersknooppunten van Schijnpoort en Turnhoutsepoort.

Waarom dit project?

Tussen september 2017 en mei 2018 zijn zes ontwerpteams samen met u aan de slag gegaan om projecten uit te werken die de leefbaarheid rond de Antwerpse Ring verhogen. Het Ringpark het Schijn is een van die leefbaarheids- en overkappingsprojecten die we nu gaan realiseren.

thumb_Ringpark het Schijn-100.jpg Overdering
Ringpark het Schijn combineert de gekozen ringprojecten ‘Waterpark’ en ‘Schijnvallei’.

Een overkapping ter hoogte van Trix aan Spoor Oost verbindt Deurne Noord met het hart van Borgerhout. Door een stukje van de nieuwe verbindingsweg tussen Schijnpoort en de Ring te overkappen, kan het Ringpark langs de Ring doorlopen tot aan de oevers van het Albertkanaal. 

Het Ringpark biedt een antwoord op het groentekort in Borgerhout, zorgt voor een betere waterbuffering in Deurne en opent het al bestaande groen voor zowel fietsers als voetgangers. Wijken die vandaag met hun rug naar de Ring staan, kunnen verder uitbreiden met zicht op het nieuwe park.

Wat gebeurt er?

Vandaag werken alle partners samen aan een projectdefinitie voor de inrichting van het Ringpark het Schijn. In een projectdefinitie staan alle voorwaarden waaraan een ontwerp moet voldoen. De projectdefinitie is gebaseerd op de concepten die Team Oost in nauw overleg met de buurt heeft uitgetekend voor de Oosterweelknoop. 

Ondertussen werken de overheden, de intendant en de burgerbewegingen verder aan de optimalisatie van het op- en afrittencomplex Schijnpoort. Ook die plannen zullen deel uitmaken van de projectdefinitie.

Volgende stappen:

  • Aanstellen ontwerpteam: mini-competitie onder de teams uit de vorige fase, onder leiding van de intendant.
  • Voorontwerp: vastleggen grote lijnen toekomstige inrichting, zoals de ligging van een fietspad, een speeltuin of een ecologische verbinding.
  • Uitvoering werken Oosterweel en de bouw van de overkapping.
  • Definitief ontwerp: uitwerking van het voorontwerp naar een uitvoerbaar plan na de realisatie van dit deel van de Oosterweelverbinding.

Wat met de Oosterweelverbinding?

Eerst bouwt Lantis de Oosterweelverbinding en de overkapping ter hoogte van Trix aan Spoor Oost. Door een nauwe samenwerking tussen de intendant, de overheden en de burgerbewegingen, wordt het op- en afrittencomplex aan Schijnpoort verder uitgewerkt en kan het toekomstige ontwerpteam het nieuwe groengebied op en langs de Ring verder uittekenen. 

Nadien wordt de kap, samen met de bermen, ingericht als park en nieuwe verbinding over de Ring. Langs de kant van Deurne geeft dit nieuwe park de kans om de huidige wijken een levendige nieuwe rand te geven die uitkijkt over het park. Het gekozen ontwerpteam zal daarvoor samenwerken met het studieteam, de ingenieurs en de ontwerpers bij Lantis. Zo worden de ontwerpen voor de onderliggende infrastructuur en de bovenliggende inrichting maximaal op elkaar afgestemd.

Wie werkt er aan mee?

De concepten voor dit Ringpark zijn uitgetekend door Team Oost. Dat team bestaat uit 51N4E – NDVR – H+N+S. Het ontwerpteam heeft tussen september 2017 en mei 2018 overlegd met organisaties, verenigingen en burgers uit het segment Oost om samen tot dit resultaat te komen. 

In de loop van 2019 werken de overheden, namelijk stad Antwerpen, AG VESPA, Agentschap Wegen en Verkeer en Lantis, in samenspraak met de burgerbewegingen en de intendant, de onderliggende infrastructuur verder uit om de kap op deze locatie te optimaliseren voor alle gebruikers.

Uw stem in het ontwerp

In 2020 gaat het nieuwe ontwerpteam aan de slag om de huidige concepten uit te werken naar uitvoerbare plannen. Net zoals bij Over de Ring bent u, als buurtbewoner of als gebruiker, de échte experten van uw buurt en zal het ontwerpteam opnieuw uw hulp inroepen. 

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer