Ringpark Groene Vesten

stad Antwerpen

Ringpark Groene Vesten rijgt de wijken langs de beide kanten van de Ring aan elkaar.

 

De groene ruimtes aan beide kanten van de Ring huisvesten een grote diversiteit aan planten, struiken, bomen en kleine dieren. Vandaag zijn deze gebieden vooral gericht naar het verkeer op de Ring. Met het Ringpark Groene Vesten zorgen we ervoor dat deze gebieden, zo’n 450 voetbalvelden groot, een echt park voor de stad worden. Een eerste stap naar een toekomstige overkapping.

Waarom dit project?

Tussen september 2017 en mei 2018 zijn zes ontwerpteams samen met u aan de slag gegaan om projecten uit te werken die de leefbaarheid rond de Antwerpse Ring verhogen. Het Ringpark Groene Vesten is één projectcluster van leefbaarheidsdie we nu gaan realiseren.

Team Intendant
Ringpark Groene Vesten strekt zich uit van aan het Zuid tot tot tegen de grens van Borgerhout met Deurne. Het combineert de gekozen ringprojecten ‘Longitudinaal Ringpark’ en ‘Bermen van Knoop Zuid tot Lemanstraat’.

Terwijl alle partners de komende jaren verder werken aan een oplossing voor de verkeersafwikkeling op de zuidelijke Ring, tussen de Kennedytunnel en de aansluiting met de E34/E313, zitten wij niet stil. Met slimme ingrepen, wordt het geluid van de Ring verminderd, de luchtkwaliteit verbeterd én maken we van de groene ruimtes langs de Ring een Ringpark voor iedereen.

Het Ringpark biedt een antwoord op het groentekort in de omliggende wijken en zorgt voor een betere waterbuffering. Ten slotte maakt het Ringpark nieuwe en veilige fiets- en voetgangersverbindingen doorheen de huidige bermen. Wijken die vandaag met hun rug naar de Ring liggen, kunnen een nieuw zicht krijgen op het park.

Wat gebeurt er?

Voor het langste van de zeven Ringparken, het Ringpark Groene Vesten, is nu een ontwerpteam aangesteld: BUUR-Latz-Greisch-S333. Net zoals bij ‘Over de Ring’ gaat het ontwerpteam bij hun voorbereidingen nauw samenwerken met de buurten, wijken en gebruikers. In het voorjaar van 2020 vindt een startmoment met de buurten plaats. 

Volgende stappen:

  • Opmaak van landschapsontwerp: vastleggen grote lijnen toekomstige inrichting, zoals de keuze van de geluidsmaatregelen, de ligging van een fietspad, een speeltuin of een ecologische verbinding.
  • Deelprojecten voorontwerp: welke deelprojecten zijn nu al realiseerbaar met het beschikbare budget en opmaak van een voorontwerp.
  • Definitief ontwerp: uitwerking van de deelprojecten voorontwerp naar een uitvoerbaar plan.
  • Realisatie deelprojecten.

Wie werkt er aan mee?

Alle vijf de ontwerpteams uit ‘Over de Ring’ werden uitgenodigd om een offerte in te dienen voor de uitwerking van het Ringpark Groene Vesten.   Het team BUUR-Latz-Greisch-S333 is begin januari aangesteld om de concepten uit de vorige fase verder uit te werken tot een landschapsontwerp voor het hele gebied.

De concepten voor dit Ringpark zijn uitgetekend door Team Zuidoost, dat bestaat uit STUDIO PAOLA VIGANO – MAARCH – GRAFTON ARCHITECTS – ANTWERPEN AAN ‘T WOORD, en door Team Zuid, bestaande uit AGENCE TER – TVK – ARCADIS –UAntwerpen. Beide ontwerpteams hebben tussen september 2017 en mei 2018 overlegd met organisaties, verenigingen en burgers uit segmenten Zuidoost en Zuid om samen tot dit resultaat te komen. 

Uw stem in het ontwerp

In 2020 gaat het nieuwe ontwerpteam aan de slag om voor het hele gebied een landschapsontwerp uit te werken. Net zoals bij Over de Ring bent u, als buurtbewoner of als gebruiker, de échte experten van uw buurt en zal het ontwerpteam opnieuw uw hulp inroepen. 

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer