De Grote Verbinding

stad Antwerpen

Ontwerpteams Ringpark Groene Vesten en Ringpark West bekend

De ontwerpteams van Ringpark Groene Vesten en Ringpark West zijn bekend: BUUR-Latz-Greisch-S333 in samenwerking met Antea en Levuur voor Ringpark Groene Vesten en DE URBANISTEN-OMGEVING-COBE voor Ringpark West. Deze twee Ringparken zijn twee van de acht projectclusters die in het kader van De Grote Verbinding worden uitgerold. Ringpark Groene Vesten, dat ontwikkeld wordt op de huidige bermen langs de Ring tussen de Kolonel Silvertopstraat in het zuiden en de aansluiting met de E34 in het oosten, zal de leefbaarheid van de ernaast gelegen wijken verhogen. Ringpark West zorgt voor de uitbreiding van het fietsnetwerk op Linkeroever en voor geluidsbermen en –schermen ter hoogte van Zwijndrecht en Linkeroever.

Lees hier het volledige persbericht.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer