Contactzone Noorderlaan

stad Antwerpen

Infomoment Contactzone Noorderlaan

De stad wil de nieuwe toekomst voor Contactzone Noorderlaan versterken. Daarom maakt het een zogenaamd 'ruimtelijk uitvoeringsplan' op. Meer informatie hierover krijgt u tijdens het infomoment over de Contactzone Noorderlaan op donderdag 12 maart, doorlopend tussen 16 uur en 19 uur in BLOC 2030.

Van industrie naar gemengde bedrijvigheid, handel, recreatie en groen

Het gebied tussen de wijk Luchtbal en de haven in het noorden van Antwerpen is de laatste jaren veranderd van een industriële omgeving naar een omgeving waar het industriële karakter sterk is geminderd en de mobiliteit is toegenomen. Er liggen kansen voor een nieuw stadsdeel met bedrijvigheid, in twee zones gemengd met recreatie en groen en in het zuiden met beperkte handel. Om deze plannen om te zetten in de praktijk, maakt de stad eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op. 

Waarover gaat het?

In deze fase van de opmaak van een RUP vindt er een openbaar ondrezoek plaats. Tijdens het openbaar onderzoek kan u reageren op het ontwerp van dit plan. Om u zo goed mogelijk te informeren over de plannen, nodigen we u graag uit op het infomoment. U bent vant harte welkom tussen 16 en 19 uur in BLOC 2030 in de Columbiastraat 110 in Luchtbal.

Wat mag u verwachten?

  • Meer informatie en ideeën over het plangebied, het ontwerp van het RUP en het openbaar onderzoek.
  • Uitleg en antwoord op uw vragen door de aanwezige projectleiders.
Frederik Beyens
Fietser op de Noorderlaan

Hoe reageert u op het ontwerp?

U kan het document inkijken vanaf 17 februari 2020:

  • digitaal op de website van de stad Antwerpen: www.antwerpen.be (zoek naar ‘RUP Contactzone Noorderlaan’ op kanaal ‘Ruimtelijke Planning’);
  • op papier in het districtshuis van Antwerpen tijdens de openingsuren (Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen).

U kan uw suggesties doorgeven vanaf 17 februari 2020:

  • digitaal: stuur een mail met uw opmerkingen naar: gecoro@antwerpen.be
  • op papier: verstuur uw brief met suggesties aangetekend t.a.v. stadsbestuur stad Antwerpen - Stadsontwikkeling, afdeling Ruimte - Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Geef uw feedback binnen de periode van 60 dagen, tot en met 16 april 2020. Het openbaar onderzoek loopt van 17 februari tot en met 16 april 2020. U dient uw reactie dus in te dienen voor de termijn van 60 dagen verstreken is.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer