Contactzone Noorderlaan

stad Antwerpen

Infomoment contactzone Noorderlaan

Dit moment is afgelopen.

Van industrie naar gemengde bedrijvigheid, handel, recreatie en groen

Het gebied tussen de wijk Luchtbal en de haven in het noorden van Antwerpen is de laatste jaren veranderd van een industriële omgeving naar een omgeving waar het industriële karakter sterk is geminderd en de mobiliteit is toegenomen. Er liggen kansen voor een nieuw stadsdeel met bedrijvigheid, in twee zones gemengd met recreatie en groen en in het zuiden met beperkte handel. Om deze plannen om te zetten in de praktijk, maakt de stad eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op. 

Waarover gaat het?

In deze voorlaatste fase van de opmaak van een RUP vindt er een openbaar onderzoek plaats. Tijdens het openbaar onderzoek kan u reageren op het ontwerp van dit plan. Nadien wordt het definitieve ontwerp opgemaakt.

Om u zo goed mogelijk te informeren over de plannen, nodigden we u uit op het infomoment op donderdag 12 maart tussen 16 en 19 uur in BLOC 2030 in de Columbiastraat 110 in Luchtbal. U kreeg er meer informatie en ideeën over het plangebied, het ontwerp van het RUP en het openbaar onderzoek. Bovendien werden alle vragen beantwoord door de aanwezige projectleiders.

Opschorting openbaar onderzoek

Op 28 januari 2020 stelde de gemeenteraad het ontwerp-RUP voorlopig vast. De oorspronkelijke termijn van het openbaar onderzoek was van 17 februari 2020 tot en met 16 april 2020.

Omwille van de strenge coronamaatregelen heeft de Vlaamse regering op 27 maart echter alle openbare onderzoeken van ruimtelijke plannen opgeschort. Openbare onderzoeken die reeds liepen, worden opgeschort en ten vroegste na 24 april verdergezet.

Ook het openbaar onderzoek van RUP Contactzone Noorderlaan is dus opgeschort en wordt ten vroegste verder gezet na 24 april 2020.

De exacte datum van de verderzetting is nog niet gekend. De termijnen van de opschorting kunnen nog verlengd worden als de coronamaatregelen langer aanhouden. Komen er toch bezwaren binnen tussen 27 maart en 24 april, dan worden deze wel als ontvankelijk beschouwd.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer