Circulair Zuid

Antwerpen wordt proeftuin voor circulaire economie

Circulair Zuid zal in de wijk Antwerpen Zuid experimenten organiseren om circulaire economie in het dagelijkse leven mogelijk te maken. Circulair’ staat voor hergebruik van grondstoffen en producten, waardoor minder energie, water of materialen verloren gaan. 

Waarom dit project?

In Antwerpen Zuid testen bewoners zelf mee uit. Zij gebruiken slimme technologieën die kunnen leiden tot energiewinst en minder waterverspilling of afval. Met Circulair Zuid wordt een echt labo voor circulaire economie gemaakt. Een voorbeeld voor andere wijken in steden overal in Vlaanderen en Europa.

Woont u in Antwerpen Zuid en wil u graag meedoen?

Inschrijven

Wat gebeurt er? 

In Antwerpen Zuid verrijst op 'Nieuw Zuid' de wijk van de toekomst met hoge duurzaamheidsambities. Er komt een warmtenet, een passiefhuisstandaard voor een CO2-neutrale wijk, veel groen en wadi’s voor een hemelwaterneutrale wijk. 

Drie jaar lang nodigen we bewoners van Nieuw Zuid, maar ook van Antwerpen Zuid uit om deel te nemen aan lokale acties rond duurzaamheid en hergebruik.

Slim verbruik met Circulair Zuid

Door samen te werken en met behulp van slimme technologieën kunnen we ervoor zorgen dat er minder energie, water, afval en materialen verloren gaan. Deelnemers krijgen toegang tot een persoonlijk dashboard dat het verbruik van water, afval en energie van dag tot dag weergeeft. De gegevens worden verzameld via slimme meettoestellen en via de afvalsorteerstraatjes. Met hun persoonlijk profiel krijgen bewoners ook handige tips op maat om energie en water te besparen en minder afval te produceren. Wie daarin slaagt wordt beloond met punten die kunnen ingeruild worden in de buurt. Bovendien krijgen bewoners de kans mee te investeren in de productie van zonne-energie in de wijk. Zonne-energie is hernieuwbaar en veel vriendelijker voor het milieu dan fossiele brandstoffen.

Bij circulaire economie wordt er zoveel mogelijk ingezet op hergebruik van grondstoffen en eindproducten. 

Minder afval

Onze oceanen bevatten miljarden tonnen plastic waarvan de schadelijke elementen in het ecosysteem zijn terechtkomen. De stad Antwerpen wil mee oplossingen bieden en kiest resoluut voor minder afval.  Door bewuster aan te kopen en door meer hergebruik van materialen en grondstoffen kunnen we de afvalberg nog verkleinen. Dat geldt voor bijvoorbeeld keukenafval, papier en karton, plastic en metalen verpakkingen, drankkartons, glas, textiel of batterijen.

Door deze materialen uit het restafval te houden en opnieuw te gebruiken, werken we aan een duurzame circulaire economie waarin we kringlopen sluiten. En dat is nu net wat het project Circulair Zuid wil doen: samen met de inwoners van Antwerpen Zuid en straks met alle Antwerpenaren werken aan een afvalvrije omgeving. Bekijk hier de ervaringen van de deelnemers aan de actie '100-100-100'. Volgend jaar komt er een nieuwe editie.

 

Samentuinen en composteren

Een aantal bewoners startte een eerste samentuin bij de serviceresidentie van Domitys in de Leon Stynenstraat. De samentuingroep maakt afspraken over het onderhoud van de kruiden- en groentebakken en komt regelmatig samen. Bij een samentuin hoort ook een compostvat. Samentuinders kunnen hierin hun groenafval uit de keuken of de tuin recycleren. Zo komt er minder afval in de sorteerstraatjes terecht en draag je bij aan een circulaire wijk. Compost is ideale voeding voor de planten in de tuin. Benieuwd naar de voordelen van een compostvat? Hier lees je er alles over.

Wil je mee tuinieren bij Domitys of heb je zin om een nieuwe samentuin op te starten?

Mail ons

Belevingscentrum Circuit op Nieuw Zuid

De Kringwinkel Antwerpen wil tegen 2020 van Circuit dé hotspot maken op het vlak van circulair beleven. Het doel van het experiment is om grondstoffen en materialen in de kringloop te houden. Je kan er terecht voor gedeelde ateliers, workshops en repair cafés. Op 5 oktober 2018 opende circuit haar tijdelijke deuren  in de containers van Plein Publiek. De komende twee jaar kan je er terecht voor verschillende circulaire activiteiten. Je kan er spullen lenen in een materialenbib of hulp zoeken bij een van de herstelservices. Er is ook een buurtatelier en een fijn programma vol met workshops, lezingen, festivals en muziekoptredens.

Daarnaast mag je je ook verwachten aan een blik achter de schermen van de Kringwinkel Antwerpen. De herstelateliers krijgen binnenkort een nieuwe plaats in de spotlights. Op die manier wil circuit het grote publiek bekend maken met circulair leven. Ze willen iedereen laten meekijken door een nieuwe bril waar niets nooit echt stuk is, maar enkel een basis vormt voor een nieuw verhaal!

Wie werkt eraan mee?

Het project wordt gerealiseerd met financiële ondersteuning van het Urban Innovative Actions fonds.

De stad Antwerpen werkt samen met verschillende partners om deze ambities voor Circular South te realiseren:

  • De Kringwinkel richt Circuit op die moet uitgroeien tot dé hotspot voor circulair beleven in Antwerpen.
  • EnergieID zal de website maken waarin alle informatie over het gebruik van energie, water en afval/materialen wordt getoond.
  • iMec zal bewoners uitnodigen om hun energie, water en ´afval/materialen´ slimmer te gebruiken door hen voorstellen te sturen op een juist moment.
  • Digipolis zorgt dat het onlineplatform, waar de mensen hun eigen gebruik actueel kunnen bekijken, wordt gekoppeld aan het A-profiel van de stad.
  • Ecopower richt in samenwerking met EnergyVille en de bewoners een duurzame energie-coöperatie op. Hiervoor zal er een grote duurzame installatie op en in diverse gebouwen worden geplaatst die de energie voorziet.
  • Ervaringsdeskundige Pantopicon laat de gemeenschap van gebruikers van de buurt mee vorm geven aan de manier waarop nieuwe technologieën hen kunnen ‘nudgen’ of prikkelen om duurzamer met materialen, energie en water om te gaan.
  • VITO/EnergyVille ondersteunt het project met advies over duurzame energieinstallaties en draagt technieken aan om deze installaties dichter bij de wooneenheden en de bewoners te brengen.

Een niet te vergeten partner is de bewoner. De bewoners geven het project immers vorm.

Urban Innovative Actions

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer