Brouwersvliet

SD Worx

Een nieuw kantoorgebouw voor het bedrijf SD Worx

Het bedrijf SD Worx wil in de toekomst al haar activiteiten samenbrengen in één gebouw en plant daarom de oprichting van een nieuw kantoorgebouw op de hoek van de Brouwersvliet en de Tavernierkaai. Om dit mogelijk te maken, start de stad met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Brouwersvliet.

Waarom dit project?

Momenteel zijn alle bedrijfsactiviteiten van SD Worx verspreid over verschillende gebouwen in de omgeving. Om deze te kunnen samenbrengen, dient SD Worx een nieuw kantoorgebouw op te richten. Hiervoor is een wijziging in bestemming nodig van het huidig geldende ruimtelijke uitvoeringsplan ‘RUP Eilandje’. 

Wat gebeurt er?

Het RUP Brouwersvliet neemt de bestemming van het RUP Eilandje grotendeels over, maar schrapt de maximale bruto vloeroppervlakten voor kantoren, diensten en ateliers uit de stedenbouwkundige voorschriften. De harmonieregel blijft evenwel behouden. Deze houdt in dat een gebouw zowel in breedte, hoogte als diepte wordt aangepast aan andere gebouwen in de buurt.

Voor de ontwikkeling van het nieuwe kantoorgebouw op de hoek van de Brouwersvliet zijn volgende doelstellingen bepaald:

 • Het nieuwe kantoorgebouw van SD Worx dient mee het gezicht te bepalen van de stad naar de Schelde.
 • Het zicht op het MAS vanaf Linkeroever mag zo min mogelijk belemmerd worden.
 • Het nieuwe kantoorgebouw moet rekening houden met de impact op de geplande ontwikkelingen op de Scheldekaai.
 • Het nieuwe kantoorgebouw heeft een levendige gelijkvloerse verdieping die de verblijfskwaliteit van de buurt moet vergroten.
 • Het nieuwe kantoorgebouw sluit aan op de bestaande aangrenzende gebouwen aan de Brouwersvliet. Er is een logische overgang in bouwbreedte en -hoogte vanuit de Brouwersvliet naar de Scheldekaai. Hierbij moet gekeken worden naar de opbouw van het bouwblok. Ook de relatie met de bebouwing in de Adriaan Brouwerstraat is van belang. De weg is hier zeer smal waardoor extra aandacht moet uitgaan naar het respecteren van privacy en een maximale lichtinval voor de omliggende bebouwing.
 • Het kantoorgebouw moet duurzaam zijn met voldoende aandacht voor lucht en licht.
 • Het nieuwe kantoorgebouw draagt bij aan het stedelijk klimaatbeleid.
 • Er moet aandacht uitgaan naar de toegang tot het gebouw. Belangrijk hierbij is de inrichting van het omliggende publiek domein, de relatie met de geplande tramhalte en de toegang tot de fietsenstalplaatsen.
 • Voor het bepalen van het aantal autoparkeerplaatsen geldt de bouwcode van de stad Antwerpen.
 • De toegang tot de ondergrondse parkeergarage houdt rekening met met de gewenste ontsluitingsstructuur op lange termijn.

5 scenario's

Aan de hand van verschillende scenario’s werd de ontwikkeling van het nieuwe kantoorgebouw ontwerpmatig afgetoetst. Het verschil tussen de scenario’s draait rond de invullingen van de harmonieregel en de gewenste bouwdiepte in combinatie met vrije ruimte. De verschillende scenario’s dienen beschouwd te worden als denkoefeningen. Bij de verschillende scenario’s wordt uitgegaan van de volgende basisconcepten:

 • Bouwhoogte van ongeveer 40 m (rekening houdende met harmonieregel).
 • Netto vloeroppervlakte (BVO) van 15.000 m² (rekening houdende met de harmonieregel, de perceelsgrootte en de gevraagde open ruimte).
 • Ondergrondse parkeergarage.

BVO: 12.435m²
Hoogte: 37m

Vernieuwing Brouwersvliet scenario 1 Sweco
Vernieuwing Brouwersvliet scenario 1

BVO: 12.995m²
Hoogte: 37m

Vernieuwing Brouwersvliet scenario 2 Sweco
Vernieuwing Brouwersvliet scenario 2

BVO: 14.137m²
Hoogte: 37m

Vernieuwing Brouwersvliet scenario 3 Sweco
Vernieuwing Brouwersvliet scenario 3

BVO: 12.943m²
Hoogte: 37m

Vernieuwing Brouwersvliet scenario 4 Sweco
Vernieuwing Brouwersvliet scenario 4

BVO: 13.625m²
Hoogte: 37m

Vernieuwing Brouwersvliet scenario 5 Sweco
Vernieuwing Brouwersvliet scenario 5

 

Meer info

Meer technische info over de plannen van RUP Brouwersvliet kan u terugvinden op www.antwerpen.be/brouwersvliet

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer