Bouwkundig erfgoed Deurne

Lucid
9 mei 2019
130 bewoners namen deel aan het infomoment over bouwkundig erfgoed in Deurne

U woont in een inventarispand, maar wat betekent dit nu precies? District Deurne nodigt u van harte uit op een infoavond op donderdag 9 mei 2019 in het districtshuis van Deurne, doorlopend van 19 tot 21 uur.

Lees meer
14 maart 2019
2019: Minister voor Onroerend Erfgoed beslist over vastgestelde inventaris

De minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed tekende het ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen. Het bouwkundig erfgoed van Deurne is hier mee in opgenomen.

Voorjaar 2018
2018: Inventarisatie is voltooid

De inventarisatie van het bouwkundig erfgoed in Deurne is afgerond. Bewoners zullen hier nog persoonlijk over geïnformeerd worden. De resultaten zijn nu al terug te vinden op de inventaris Onroerend Erfgoed.

juni 2017
2017-2018: 220 nieuwe panden vervolledigen de inventaris

De helft van de geselecteerde panden zijn burgerhuizen uit de jaren 1920. Ze werden gebouwd in de art deco en cottagestijl of hadden een klassieke natuurstenen façade. De ontwerpen van de bekende architect Jef Huygh werden toegevoegd, wat het belang van deze herinventarisatie onderlijnt.


De overige helft legt enerzijds de nadruk op de naoorlogse architectuur van architecten die absoluut toonaangevend waren voor hun tijd: Jul De Roover, Paul Meekels, Hubert Semal en Roger Groothaert. Anderzijds werd ook de 19de en begin 20ste eeuwse architectuur uitgebreid in de inventaris met onder meer de begraafplaats Silsburg en de kapel op het Cogelsplein. De eclectische gevels van de Waterbaan en Plankenberg- en Leeuwlantstraat werden eveneens toegevoegd.

 

2015-2016
2015-2016: Uitbreiding van de inventaris en aanvulling van de reeds opgenomen gebouwen

Het agentschap Onroerend Erfgoed screende de wijk ten noorden van het Rivierenhof. Deze wordt gekenmerkt door fraaie burgerhuizen met verzorgde gevels in ornamentele art deco, cottage of neotraditionele stijl. Ook de omheinde voortuinen en bomenrijen geven een karakteristiek uitzicht aan de straat. Dit beeld bepaalde de architecturale mode van de jaren 1920, die de burgerij wilde nastreven. Ze waren toen nog niet klaar voor het modernistische ideeëngoed van de jaren 1930.


50 inventarisfiches van 1992 werden aangevuld. De inventarisatiemethodologie van de modernistische panden was te summier en moest geüpdatet worden om volledig te zijn.


In totaal werden ruim 100 nieuwe panden toegevoegd aan de inventaris.
 

1992
Eerste inventarisatie van de historische gebouwen van Deurne

Alle kerken, kasteeldomeinen en hoeves worden voor het eerst beschreven en gefotografeerd om een helder overzicht te krijgen van het historische bouwkundig erfgoed van Deurne. Er worden ook al enkele voorbeelden van modernistische architectuur toegevoegd.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer