Bouwkundig erfgoed Deurne

Lucid

Uitnodiging infomoment voor bewoners van een inventarispand

U woont in een inventarispand, maar wat betekent dit nu precies? District Deurne nodigt u van harte uit op een infoavond op donderdag 9 mei 2019 in het districtshuis van Deurne, doorlopend van 19 tot 21 uur.

Wat mag u van het infomoment verwachten? 

 

  • Een mini-expo geeft een overzicht van het bouwkundig erfgoed in Deurne en wat het betekent om in een inventarispand te wonen. 
  • Erfgoedmedewerkers van de stad Antwerpen, het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid en Monumentenwacht Vlaanderen vzw beantwoorden uw vragen. 
  • Een raamsticker die u kan afhalen om met trots te tonen dat uw woning behoort tot het bouwkundig erfgoed van Deurne.
  • Een hapje en een drankje.


Waarom staat uw woning op de inventaris voor bouwkundig erfgoed?

Het district Deurne wil het onroerend erfgoed bewaren en vooral ook de geschiedenis ervan doorvertellen aan de komende generaties. Daarom werd van meer dan 200 gebouwen in Deurne de buitenkant uitvoerig beschreven en werd er bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. In 1992 werd dit voor de eerste keer gedaan. Van 2017 tot en met 2018 werd de bestaande lijst aangevuld met onder andere uw woning.


Wat betekent dit voor u? 

Voor panden op de inventaris van bouwkundig erfgoed zijn er een aantal gevolgen. Deze zijn minder uitgebreid dan bij een beschermde of geklasseerde woning. Dit zijn de drie voornaamste regels:

  • Bij renovaties of verbouwingen dient u steeds contact op te nemen met de stedelijke dienst monumentenzorg. U krijgt dan advies op maat over wat er kan. 
  • Als eigenaar van een inventarispand heeft u recht op een erfgoedlening aan een interestvoet van 1%. De lening bedraagt minimum 25.000 euro en maximum 250.000 euro. U brengt daarbij zelf minimum 20% van de totale kosten in. 
  • Wil u uw pand verkopen of verhuren voor meer dan 9 jaar? Dan moet de notaris of uzelf vermelden in de overeenkomst of in de aktes dat het pand op de inventaris van onroerend erfgoed staat. 

Meer informatie

U heeft een uitnodiging ontvangen, maar kan niet komen en wenst toch meer informatie? Neem dan contact op via monumentenzorg@antwerpen.be

U heeft geen uitnodiging ontvangen, maar bent wel de eigenaar van een inventarispand? Neem contact op via monumentenzorg@antwerpen.be. We heten u ook van harte welkom op de infoavond. 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer