Heraanleg binnentuin & ondergrondse fietsparking achter het stadhuis

Stramien cvba
Najaar 2020
Inrichting binnentuin

Na de bouw van de ondergrondse fietsparking volgt de inrichting van de tuin. Het hek wordt geplaatst en planten en bomen krijgen een plek.

Oktober 2019
Bouwwerken

De aannemer voert betonwerken uit en start met de bouw van de fietskelder.

september 2019
Archeologische resultaten zijn bekend

In het hart van Antwerpen, achter het stadhuis, voeren archeologen sinds juli 2019 onderzoek uit naar de vroegere bewoning van de stad. Naast de verwachte kelders en bakstenen muren die dateren van na de middeleeuwen stootten de archeologen ook op resten van een gebouw in hout uit de 13de eeuw of vroeger. Deze vondst is verrassend omdat houten structuren normaal vergaan met de tijd. We krijgen voor het eerst meer inzicht in houtbouw uit de laatmiddeleeuwse stad. Archeologen onderzoeken de site nog verder tot midden oktober.

midden juli - midden september 2019
Archeologen gaan van start

De archeologen zijn gestart aan het onderzoek naar de historische restanten. Ze verwachten op het binnenplein kelders, vloeren, kuilen en beerputten terug te vinden. Daarnaast is het ook mogelijk dat er afval van verschillende ambachten terug aan het licht komen. 

Juni 2019
Start werken

In juni starten de grondwerken in het binnengebied. Hierop volgt archeologisch onderzoek van de bodem.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer