Heraanleg binnentuin & ondergrondse fietsparking achter het stadhuis

Stramien cvba

In juni 2019 zijn de werken aan de buitenruimte die zich bevindt in de zone binnen de Kaasstraat-Zilversmidstraat-Gildekamersstraat-Suikerrui gestart. 

Waarom dit project?

Niet alleen het personeel van het stadhuis en het DIVA museum, maar ook de buurtbewoners hebben nood aan veilige fietsstandplaatsen.

De stedelijke binnentuin wordt een groene parel in de drukke historische binnenstad. Deze verrassend stille plek zal deel uitmaken van een toeristische route en vormt een nieuwe doorsteek tussen de Grote Markt en de Schelde.

Wat gebeurt er?

Hernieuwde binnentuin

Er komt een nieuwe ondergrondse fietsparking voor de gebruikers van het stadhuis, het DIVA museum en de omwonenden.

De voormalige niet-publieke binnentuin wordt opnieuw aangelegd als publieke ruimte waar iedereen welkom is.
Het ontwerp verwijst naar de herkomst van diamanten: de open mijnen waaruit de waardevolle grondstoffen gewonnen worden. Deze mijnen kenmerken zich door een sterke gelaagdheid. Na de ontginning herovert de natuur de ontgonnen site. In de binnentuin worden deze lagen weergegeven met messing lijnen die het bestaande reliëf accentueren. De natuurlijke beplanting verwijst naar de rijke museale collectie van het aanpalende DIVA museum: elegante esdoorns die robijn verkleuren in de herfst met een onderbegroeiing van irissen, meiklokjes en grijskleurige varens. Ook de nieuwe tuinbanken hebben een link met DIVA. Ze zijn gemaakt van het waardevolle zwarte marmer van de trappen uit het voormalige museumgebouw.

Het deel van de binnentuin dat grenst aan de Zilversmidstraat is steeds open voor publiek. Het deel van de binnentuin dat grenst aan de Kaasstraat en de achterzijde van het DIVA museum wordt tijdens de openingsuren van DIVA opengesteld. Een hekwerk sluit dit gedeelte ’s avonds af en vormt zo een extra beveiliging voor het museum.

Archeologische opgravingen

Vooronderzoek heeft uitgewezen dat er onder het plein archeologische vondsten zijn die ons meer kunnen vertellen over de bewoning van de 12de eeuw tot vandaag. Op het binnenplein worden kelders, vloeren, kuilen en beerputten verwacht. Daarnaast hopen de archeologen ook afval terug te vinden van de verschillende ambachten. Dit afval vertelt veel over het leven van de Antwerpenaren van toen. 

Sinds 1100 was dit deel van Antwerpen bewoond. De zone werd begrensd door ruien en vlieten en kreeg daardoor ook de bijnaam Ruienstad. Later volgende verschillende stadsuitbreidingen, waardoor het gebied midden in het centrum van de stad kwam te liggen. Doorheen de eeuwen vestigden verschillende ambachten zich in deze omgeving, waaronder vooraanstaande families. In de 16de eeuw woedde er een grote brand rond het stadhuis toen de Spaanse soldaten al plunderend door de stad trokken. 

Zoals verwacht komen er op de site kelders en bakstenen muren uit de 15de en de 16de eeuw aan het licht. Wat de stadsarcheologen niet verwacht hadden is dat er uit de diepere en dus oudere grondlagen nog restanten van bewoning uit de 13de en de 12de eeuw zou terug te vinden zijn. Er zijn resten van een gebouw teruggevonden in houten palen, riet en vlechtwerk. Omdat hout broos is, wordt dit meestal niet de conditie aangetroffen als men nu heeft gedaan. Dit leert ons veel over de vroegere bewoning. Meer informatie over de resultaten vindt u in het foto-overzicht hierboven. 

Wie werkt er aan mee? 

Voor de opgravingen in het binnenplein werkt AG VESPA samen met de archeologische dienst van de stad Antwerpen. Stramien cvba heeft de ondergrondse fietsstalling en de nieuwe binnentuin ontworpen. Monument Vandekerckhove NV voert de werken uit.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer