Beoordelingskader voor milieukwaliteit

Stad Antwerpen
Documenten voor de beoordeling van een locatie

De beoordeling van een geselecteerde locatie gebeurt voor luchtkwaliteit op basis van de gemodelleerde NO2-kaart van 2020 en voor geluid op basis van de meest recente geluidskaart met de geaccumuleerde geluidsbelasting voor alle bronnen (Lden totaal). 

 

Reglement voor het toekennen van een toelage voor luchtzuiveringsinfrastructuur

Op basis van dit reglement verstrekt de stad toelages voor luchtzuiveringsinfrastructuur aan groepsopvang en scholen.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer