BEGIN

Stad Antwerpen

BEGIN (Blue-Green Infrastructure through Social Innovation) is een Europees kennisdelingsproject over klimaatadaptie, gesponsord door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Commissie. De stad Antwerpen is als partner in dit samenwerkingsverband gestapt met 2 pilootprojecten.

Waarom dit project?

De klimaatsverandering is een feit. Periodes van langdurige droogte afgewisseld met hevige regenval zullen steeds meer de norm worden. Steden in het bijzonder zijn erg gevoelig voor klimaatsverandering. Dichte bebouwing en een gebrek aan open, groene ruimtes leidt tot hitte-eilanden bij droogte en tot overstromingen bij hevige regenval. Oplossingen voor deze uitdagingen liggen onder meer in het verbeteren van de groene en blauwe infrastructuur van de dichtbebouwde steden. Blauw en groene Infrastructuur houdt onder meer in dat er wordt voorzien in aaneengesloten groene gebieden, waterdoorlatende verharding, afwateringsystemen en systemen voor hergebruik van regenwater.

Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, is Antwerpen met een pilootproject in het Europees samenwerkingsverband 'BEGIN' gestapt: de herontwikkeling van de Scheldeboorden op Linkeroever, in samenwerking met Stadslab2050.

Wat gebeurt er?

BEGIN laat zien hoe men steden beter kan voorbereiden en aanpassen aan de klimaatsverandering, door samen te werken rond blauwe en groene infrastructurele initiatieven. Het toont ook aan hoe er beter kan worden omgegaan met bestaande hindernissen voor de toepassing van deze infrastructuur. In dit project zullen 6 verschillende landen, in samenwerking met een internationaal team van experten, pilootprojecten uitvoeren. Hieronder kan u het filmpje bekijken van het bezoek aan het pilootproject in Aberdeen, Schotland. Een goed voorbeeld van hoe de partnersteden uit dit project leren van elkaar.

 

 

Wie werkt eraan mee?

Dit project werd opgezet onder de koepel van het Europees Fonds van Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie. Het is een kennisdelingsproject tussen steden en kennisinstellingen uit 6 landen: België (stad Antwerpen, stad Gent), Duitsland (Agentschap voor Wegen, Bruggen en Waterwegen, stad Hamburg, Hamburg Universiteit voor technologie), Groot-Brittannië (Construction Industry Research Information Association (CIRIA), City of Bradford Metropolitan District Council, Kent County Council, Aberdeen City Council, London Borough of Enfield, Royal College of Art, University of Sheffield), Nederland (stad Dordrecht, Bax & Company, Erasmus Universiteit van Rotterdam, IHE-Delft), Noorwegen (stad Bergen) en Zweden (stad Gothenburg). 

 

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer