BEGIN

Stad Antwerpen

Stadsdebat 'Samenwerken aan een groenere stad'

Dit moment is afgelopen.

Het netwerk van groen en open water in de stad moet uitgebreid en verbeterd worden om de stad meer klimaatrobuust te maken. Daar zij we ons van bewust, maar hoe kunnen we de generieke plannen omzetten in concrete acties? Hoe kunnen burgers mee uitvoering geven aan de gewenste groene structuur? En hoe kunnen alle betrokkenen beter samenwerken aan deze uitdaging? Op deze vragen wilden we een antwoord formuleren.

Met dit stadsdebat wilden we meer input verzamelen over hoe we moeten samenwerken aan de blauwgroene netwerken in de stad. We zijn met betrokkenen en vakkundigen uit verschillende sectoren in debat gegaan aan de hand verschillende tafelgesprekken. Dit leverde heel wat relevante informatie op. Alle verworven inzichten worden verwerkt in de vernieuwing van het structuurplan van de stad, maar ook voor het Europees project BEGIN.

Lees meer in dit verslag.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer