Noorderlijn, een kans voor archeologen

2400 geïnteresseerden bezochten de 16de-eeuwse brug en het bastion van de Rode poort onder de Italiëlei

Dit moment is afgelopen.

Waarom was de Rode Poort even terug te zien?

Met de 'knip van de Leien' in juni 2017 startte de tweede fase van het archeologische onderzoek naar de Spaanse omwalling. Tussen Tunnelplaats en Paardenmarkt werden in september 2017 de16de-eeuwse site van de Rode Poort blootgelegd. Na 150 jaar zagen de brugresten van de Rode Poort en het noordelijk bastion enkele weken het daglicht.

Het archeologisch onderzoek op deze site werd na het publieksmoment afgerond: de resten werden niet afgebroken, maar bleven bewaard onder de nieuw aan te leggen Noorderleien.

Programma

Het publiek kon een éénmalige blik werpen op dit waardevol historisch erfgoed. Van de brug zijn de monumentale brugpijlers in natuursteen en de aanzetten van het gewelf bewaard gebleven. Tussen de brugpijlers zijn ook muren opgetrokken, een tastbaar restant van het waterreservoir voor de Antwerpse bierbrouwers. Van het bastion bij de Rode Poort ligt de zuidzijde aan de oppervlakte en is een stuk van de fundering van het geschutsplatform zichtbaar.
 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer