Luchtkwaliteit actieplan

Samenwerking van stad, Haven en Vlaamse Overheid

De stad Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen en de Vlaamse Overheid werkten samen in het ‘Actieplan fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen’. Dat plan liep van 2014 tot en met 2018 en had als doel de luchtvervuiling in heel Antwerpen terug te dringen. Op dit moment wordt een vervolgplan voorbereid.

Waarom dit project?

Het actieplan is het resultaat van een intensieve samenwerking sinds 2008. De Vlaamse Overheid, het Havenbedrijf Antwerpen en de stad Antwerpen hebben er hetzelfde doel mee: zorgen voor gezondere lucht in heel Antwerpen. Het actieplan 2014 is de opvolger van het eerste plan uit 2008. Momenteel wordt een nieuw plan voorbereid. De volledige plannen vindt u in het tabblad 'Media & Nieuws'.

Luchtvervuiling is slecht voor de gezondheid. Vooral kinderen, ouderen en zieke mensen krijgen snel last van vervuilende stoffen in de lucht. De voornaamste schadelijke stoffen zijn roet, fijn stof en NO2 (stikstofdioxide).

De stad werkt al langer aan de luchtkwaliteit van haar grondgebied, en sinds 2008 in samenwerking met de Vlaamse Overheid en het Havenbedrijf Antwerpen. Dat heeft al gunstige effecten. Er is een daling van het fijn stof in de lucht, maar zeker nog niet voldoende. Ook het aandeel NO2 in de lucht daalt, maar de waarden zijn nog steeds regelmatig te hoog. Vooral in Borgerhout zijn de metingen vaak slecht. Er is dus nog veel werk aan de winkel voor een betere luchtkwaliteit.

Wat gebeurt er?

Door de stad Antwerpen:

 • De invoering van een lage-emissiezone in de hele kernstad sinds februari 2017.
 • Minder verwarming door verbranding, bijvoorbeeld in kachels of open haarden.
 • Meer vervoer met lage uitstoot: Velo-fietsen, betere tramverbindingen, voetgangerszones en fietspaden.
 • Een beter meetnet voor luchtkwaliteit in de stad.
 • Geen woningen voor kwetsbare groepen op plekken met een erg lage luchtkwaliteit.
 • Betere controle op de uitstoot van bedrijven door de dienst milieutoezicht.
 • Niet-brongerichte maatregelen: alle ingrepen die de luchtkwaliteit (plaatselijk) verbeteren zonder dat ze de uitstoot zelf aanpakken. De aanplanting van groen heeft bijvoorbeeld een gunstig effect op de luchtkwaliteit. De stad onderzoekt hoe ze dat effect kan versterken.

Door de Haven van Antwerpen:

 • Heldere communicatie naar de bedrijven in de Haven over het actieplan en de uitstootvoorwaarden.
 • Betere meting van de luchtkwaliteit.
 • Een jaarlijks rapport van de uitstoot van fijn stof en NO2 door bedrijven in de haven.

Op het Vlaamse niveau:

 • Extra voorwaarden om de uitstoot van fijnstof door bedrijven te verminderen.
 • Financiële steun voor bedrijven die hun wagenpark milieuvriendelijker maken, zoals roetfilterpremies en ecologiesteun.

Wie werkt eraan mee?

De drie partners van het actieplan zijn de stad Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen en de Vlaamse Overheid. De stad haalt ook steun uit het Europese Joaquin-project, dat de luchtkwaliteit in de stad bestudeerde. De gegevens die voor dit project verzameld werden, zijn online te vinden.
 

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer